Boeken&cetera

Auke van der Woud • Marita Mathijsen - Een nieuwe wereld

Boeken&cetera

Auke van der Woud • Marita Mathijsen - Een nieuwe wereld

Een gesprek met Auke van der Woud, hoogleraar architectuur en stedenbouw en met Marita Mathijsen, hoogleraar Moderne Nederlandse letterkunde, gespecialiseerd in de 19e eeuw.

Rond 1850 ontwaakte Nederland uit een diepe slaap. Met 'de industriële revolutie' - de aanleg van water-, land- en spoorwegen en de komst van telegraaf en telefoon - werd in korte tijd het fundament van onze nieuwe wereld gelegd. De infrastructuur die in de negentiende eeuw werd gecreeerd, vormt de basis voor de huidige massacommunicatie en onze massamobiliteit. Voor ons tegenwoordig bekend terrein, maar wat betekende al deze verworvenheden voor de mens uit de negentiende eeuw?