In stille harmonie

In stille harmonie

Het Drieluik met het laatste avondmaal uit 1521 is een van de weinige Utrechtse altaarstukken die bewaard zijn gebleven. Het altaarstuk was eigendom van Jacques Goudstikker (1897-1940), een gerenommeerde joodse kunsthandelaar, wiens collectie in beslag werd genomen door de Nazi’s. Vanwege de Utrechtse herkomst kocht de Stichting Van Baaren het altaarstuk van de erven en gaf het in langdurig bruikleen aan het Centraal Museum. In de tentoonstelling In stille harmonie wordt het altaarstuk getoond samen met religieuze beeldhouwkunst tot 1570. Maarten Westerveen praatte met Edwin Jacobs, de directeur van het Centraal Museum in Utrecht, en doet verslag.

advertentie