Schwob.nl

Schwob.nl

Er zijn belangrijke boeken die we niet kennen, waar we niets over horen of lezen, die niet verkrijgbaar zijn in een Nederlandse vertaling. Schwob.nl is een nieuwe website voor deze vergeten of onontdekte boeken. Maarten Westerveen spreekt met eindredactrice Alexandra Koch over de boeken die op Schwob besproken worden.

advertentie