De Tafel van Zes

De Tafel van Zes

Vorige week bracht 'de kunstwereld' het plan voor een herstructurering van het subsidiestelsel naar buiten. De Tafel van Zes, een overleg van o.a. werkgevers, werknemers, de belangenvereniging Kunsten '92 en de Cultuurformatie - schreef een voorstel dat grotendeels aansluit bij de voornemens van staatssecretaris Halbe Zijlstra van Cultuur. Tot grote woede van onder andere componist Cornelis de Bondt. Anton de Goede besteedt aandacht aan het plan van de Tafel van Zes met voor- en tegenstanders.

advertentie