Noorderlicht

Noorderlicht

De Zomerdenktank: Oorlog De meeste mensen beschouwen vrede als 'normaal' en oorlog als 'abnormaal'. Toch heeft de menselijke geschiedenis een spoor van agressie en geweld achtergelaten. Telkens weer ziet de mens redenen om oorlogen te voeren. Veelgehoorde argumenten om op oorlogspad te gaan zijn 'strijd voor vrijheid en democratie', 'het recht op zelfbeschikking' en 'het recht op een eigen identiteit'. Maar achter dit vredelievende vernis schuilen vaak ook heel andere motieven, zoals economisch gewin of misschien zelfs pure machtwellust. Zit het kwaad onherroepelijk in de mens, zijn we genetisch voorbestemd om eeuwig oorlog te voeren? Zullen we altijd wel redenen zoeken om geweld te gebruiken, simpelweg omdat we onze agressie niet kunnen bedwingen? Of is oorlog voeren werkelijk noodzakelijk? Is oorlog nodig om te overleven? In Noorderlicht een kosten-baten-analyse van oorlogsvoering. Wat heeft oorlog ons opgeleverd en wat heeft het ons gekost? En natuurlijk de hamvraag: kunnen die schijnbare 'voordelen' niet ook op een andere manier worden verkregen? Met politicoloog dr. J. Pauwels, Mark Nelissen, hoogleraar gedragsbiologie aan de universiteit van Antwerpen en Ben Schennink, verbonden aan het Centrum voor Internationale Conflictanalyse van de Katholieke Universiteit Nijmegen. ----- * Jacques Pauwels “De mythe van de 'goede Oorlog: Amerika en de Tweede Wereldoorlog” Uitgeverij EPO, Antwerpen 2000 ISBN: 90-6445-169-9 * Mark Nelissen “De Bril van Darwin. Op zoek naar de wortels van ons gedrag” Uitgeverij Lannoo, Tielt 2003 ISBN: 90-209-4116-x

advertentie