Noorderlicht

Noorderlicht

Pool-kroos Tijdens een expeditie naar de Noorderlijke IJszee deed de Utrechtse onderzoeker Henk Brinkhuis de ontdekking van zijn leven: Hij vond eendekroos in 50 miljoen jaar oude bodemmonsters, die werden opgegraven diep onder de ijskap. Het eendekroos (kroosvaren) is identiek aan het kroos dat we nu nog in onze vijvers vinden. De nieuwe vondst toont aan dat de Noordpool ooit een subtropisch klimaat gekend moet hebben, en dat geeft een verontrustend beeld van wat ons binnenkort te wachten staat. Nu al is de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer vergelijkbaar met die van 50 miljoen jaar geleden, en dat betekent volgens Brinkhuis dat de geschiedenis zich kan herhalen. Als de uitstoot van broeikasgas blijft toenemen, kan de temperatuur zo hoog oplopen dat de ijzige Noordpool in een subtropisch oord verandert. In Noorderlicht vertelt Brinkhuis over het belang van zijn vondst voor onze kennis over het broeikaseffect en de klimaatmodellen die nu worden gebruikt. In Noorderlog (zie link) kunt u vele foto's en filmpjes van de reis naar de Noordelijke IJszee bekijken. Scrollt u naar onderen, dan kunt u kijken naar Henk Brinkhuis in het NOS Journaal. ----- NIEUWSBERICHTEN over... * verontrustenden toendra-bloei; * wonderijs; * een zwembad vol snot; * en de roborat ... zijn terug te vinden bij Noorderlicht Nieuws en Noorderlog (bovenste twee links) ----- Wind genoeg Een windmolenpark ter grootte van Saudi Arabië volstaat om aan de wereldwijde elektriciteitsbehoefte te voldoen. Dat berekende Wim Turkenburg, hoogleraar Natuurwetenschap en Samenleving aan de Universiteit Utrecht. Hij becijferde ook dat er voldoende wind is om de enorme hoeveelheid elektriciteit op te wekken, en dat is voor een redelijke prijs te doen. De vakgroep van Turkenburg publiceerde de bevindingen in het blad Energy Economics. ----- Paradisolezing: Collectief geheugenverlies Eens in de zoveel tijd duikt het bericht weer op dat het schandelijk slecht gesteld is met onze historische kennis. Maar tegenover dit beweerde collectieve geheugenverlies staat een groeiende publieke interesse in historie en lijkt er sprake van een voortschrijdende popularisering van het verleden. ‘Theaters van het Verleden: geschiedenis, beelden, herinnering”, dat is de titel van de Paradiso Herfstlezing komende zondag in Amsterdam. Spreker is Frank van Vree, historicus en hoogleraar Journalistiek en Cultuur aan de Universiteit van Amsterdam. Eerst is hij te gast bij Noorderlicht Radio. Voor de eerste reeks van vijf Herfstlezingen is als overkoepelend thema gekozen ‘Herinnering en verbeelding'. In de lezingen worden onder meer psychologische, historische, literaire en gedragswetenschappelijke aspecten van herinnering en de werking van het geheugen belicht. De lezingen vinden plaats op zondagochtend van 11.00 - 12.00 uur in Paradiso, Weteringschans 6 in Amsterdam. Toegangskaarten kosten € 9,-. OKW-donateurs betalen € 7,50. Aansluitend aan de lezing is er van 12.00 – 13.00 uur ruimte voor het stellen van vragen en discussie tussen het publiek en de spreker. Gedurende de hele serie besteedt de VPRO aandacht aan de Herfstlezingen in het radioprogramma Noorderlicht, steeds de dinsdag voorafgaand aan de lezing om 11.00 uur. De Paradisolezingen worden georganiseerd door de K.L. Poll-stichting voor Onderwijs, Kunst en Wetenschap, in samenwerking met de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), Paradiso en de VPRO.

advertentie