Het onderzoek: noorderlicht

Het onderzoek: noorderlicht

Genomic Imprinting Je krijgt evenveel erfelijk materiaal van je vader als van je moeder en dus zou je verwachten dat beide ouders evenveel invloed hebben op de uitkomst van die genen: hun kind. Maar langzaam ontdekken wetenschappers dat voor sommige eigenschappen slechts één ouder verantwoordelijk is. 'Genomic imprinting' wordt dit merkwaardige fenomeen genoemd. In de praktijk zorgt genomic imprinting voor een soort ouderlijk getouwtrek in de baarmoeder, met als gevolg dat er voor een gezonde nakomeling altijd twee ouders nodig zijn om het proces evenwichtig te laten verlopen. Dat klinkt nogal logisch, maar bij het kloneren van zoogdieren kan dat een probleem opleveren. Een kloon heeft immers DNA van slechts een ouder, niet van twee. Celbioloog Frank Sleutels van de Erasmus Universiteit Rotterdam deed onderzoek naar genetic imprinting en komt tot de conclusie dat het maken van een gezonde zoogdier-kloon hierdoor een hopeloze zaak is. Verslaggeefster Corlijn de Groot zocht hem op in zijn lab. ----- Multicultureel recht In Turkije is eerwraak een verzachtende omstandigheid bij moord. Moeten wij daar rekening mee houden als een Turk hier in Nederland om die reden iemand om het leven brengt? Naarmate de grenzen vervagen en samenlevingen steeds multicultureler worden, wordt ook de toepassing van het recht ingewikkelder. Immigranten willen niet alleen dat hun cultuur, maar ook hun rechtsgevoel gerespecteerd wordt. Maar wat te doen als hun normen, waarden en wetten totaal verschillen van die in hun nieuwe vaderland? Aan de universiteit van Amsterdam is Andre Hoekema benoemd tot professor in rechtspluralisme. Noorderlicht vraagt hem hoe de multiculturele samenleving in Nederland ons rechtssysteem in de toekomst zal beinvloeden. ----- BUITEN DE WETENSCHAP: reisrisico en kostenverhaal Onmiddellijk na de vrijlating van de gegijzelde Nederlandse motorrijder in de Sahara deze zomer, barstte de discussie los over de vraag of de reizigers zelf verantwoordelijk waren voor hun avontuur. Moet de overheid wel opdraaien voor alle kosten als iemand doelbewust een gevaarlijke gebied heeft opgezocht? Tot nog toe was het beleid in Nederland niet gericht op kostenverhaal, maar daar komt met ingang van 1 januari een eind aan. Minister Bot van Buitenlandse Zaken schreef vorige week in een brief aan de Tweede Kamer dat kosten die worden gemaakt in geval van bijvoorbeeld vermissing of ontvoering ‘op discretionaire wijze doorbelast gaan worden’. Aan de telefoon is Paul Bierbooms, advocaat bij Wijn en Stael Advocaten, hij schreef een proefschrift over kostenverhaal door de overheid.

advertentie