Noorderlicht

Geheim Geweld

Noorderlicht

Geheim Geweld

Kindermishandeling en seksueel misbruik kunnen de hormoonhuishouding permanent ontregelen, met als gevolg een lange reeks psychische en lichamelijke aandoeningen, waaronder depressie, borderline, anorexia, schade aan het immuunsysteem en hersenafwijkingen. De grootste problemen worden veroorzaakt door het stresshormoon cortisol dat in hoge hoeveelheden schadelijk kan zijn voor het brein en het immuunsysteem. In het kader van de themaweek ‘Geheim Geweld’ vertellen vijf onderzoekers over de blijvende gevolgen van kindermishandeling. Presentatie: Jair Stein. * Thomas Rinne is psychiater aan het Leids Universitair Medisch Centrum. Rinne onderzocht de relatie tussen Borderline en een verstoord stress-systeem. Hij ontdekte dat vrouwen die als kind fysiek of seksueel misbruikt waren, 20 to 30 jaar later nog een verstoorde hormoonhuishouding hadden. Daardoor zijn ze veel gevoeliger voor stress en vatbaar voor depressie. Ook is bekend dat de stress-hormonen de hersenen negatief beïnvloeden: de hippocampus, een hersengebied dat betrokken is bij concentratie, wordt kleiner als gevolg van de overactieve stress-hormonen. Thomas Rinne is live in de studio. ------- * Joost Bakker onderzocht als medisch bioloog het verband tussen stress en het immuunsysteem. Bakker onderzocht ondermeer de gevolgen voor het immuunsysteem van een verhoogde concentratie stress-hormonen bij pasgeboren ratten. Zij bleken veel gevoeliger te worden voor de ontwikkeling van auto-immuunziekten. Joost Bakker promoveerde bij Cobi Heijnen, hoogleraar psycho-neuroimmunologie aan het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Joost Bakker is aan de telefoon. ------- * Frank Putnam is hoogleraar kindergeneeskunde en psychiatrie aan het Cincinnati Childrens’s Hospital Medical Centre. Hij is ook wetenschappelijk directeur van ‘Every Child Succeeds’ een preventieprogramma tegen kindermishandeling. Putnam vergeleek een groep van 65 mishandelde en misbruikte meisjes met een controlegroep die niet mishandeld was, om te zien welke klachten zij ontwikkelen. Hij volgt de groep al zeventien jaar, en interviewde ook hun moeders. Inmiddels hebben sommige meisjes uit de groep zelf ook kinderen. Uit zijn onderzoek blijkt dat de mishandelde meisjes een scala van klachten ontwikkelen, waaronder depressie, angststoornissen, gedragsproblemen en lichamelijke klachten. Hij zag ook dat de mishandeling van generatie op generatie wordt doorgegeven, waardoor een keten van geweld ontstaat. Ger Jochems sprak Frank Putnam over zijn onderzoek. ------- * Wies van den Bosch is als psycholoog/psychotherapeut gespecialiseerd in de behandeling van patiënten met Borderline. Borderline Persoonlijkheid Stoornis wordt sterk geassocieerd met kindermishandeling en seksueel misbruik. In 1996 promoveerde Wies van den Bosch op de effectiviteit van Dialectische Gedragstherapie (DGT) bij Borderline. Hieruit bleek dat deze methode zelfs bij verslaafde patiënten effectief is. Zij introduceerde deze therapie in Nederland en is individueel DGT therapeut en opleider/trainer. Zij is ook werkzaam bij de forensisch psychiatrisch centrum Oldenkotte. Afgelopen 6 november sprak Wies van den Bosch op de Borderline Publieksdag in Vredenburg. Jair Stein deed verslag van de bijeenkomst. ------- * Francine Lamers-Winkelman is coördinator van het Kinder- en Jeugdtrauma Centrum Aerdenhout en verbonden aan de afdeling Orthopedagogiek van de Vrije Universiteit. Francine Lamers-Winkelman onderzoekt de mogelijkheden van therapeutische interventie bij getraumatiseerde kinderen. Ze behandelt mishandelde en misbruikte kinderen met speciale therapie, in de hoop ze te behoeden voor blijvende schade. Lukt dat ook? Lamers-Winkelman is aan de telefoon voor nadere uitleg.

advertentie