Noorderlicht

Noorderlicht

Boutellier (1953) studeerde eind jaren zeventig af als sociaal-psycholoog aan de Vrije Universiteit op het onderwerp 'jeugdcriminaliteit en heropvoeding'. Hij heeft zich sindsdien vrijwel onafgebroken beziggehouden met (jeugd)criminaliteit, veiligheid, publieke moraal en strafrecht. Hij schreef over deze onderwerpen tal van publicaties, waaronder zijn proefschrift (1993) Solidariteit en slachtofferschap. Boutellier was gedurende vele jaren verbonden aan het WODC van het Ministerie van Justitie en verdiepte zich als hoofdredacteur van Justitiële verkenningen en van het European Journal on Criminal Policy and Research in velerlei aspecten van de justitiële organisatie en veiligheidsproblematiek. Vervolgens was hij op hetzelfde departement strategisch beleidsadviseur. Boutellier publiceerde in 2002 het boek De veiligheidsutopie; hedendaags onbehagen en verlangen rond misdaad en straf, dat in 2004 ook Engelstalig werd gepubliceerd. Sinds 1 augustus 2003 is Boutellier algemeen directeur van het Verwey-Jonker Instituut te Utrecht. Dit instituut verricht onderzoek naar maatschappelijke vraagstukken, onder andere met betrekking tot veiligheid, leefbaarheid, opvoeding, integratie en welzijn. Daarnaast bekleedt hij sinds 1 april 2004 de bijzondere leerstoel Politie- en veiligheidsstudies aan de Faculteit Sociale wetenschappen van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Het laatste uur kunt u hier links in Real Audio terugluisteren.

advertentie