Noorderlicht radio

Noorderlicht radio

De moderne taalkundige moet kennis uit verschillende domeinen combineren om inzicht te verkrijgen in taal. Zowel het domein van de jonge, Nederlands lerende Marokkaan op het Kanaleneiland als van een Viking in het Engeland van de tiende eeuw. Prof.dr.Fred Weerman bekleedt de leerstoel Neerlandistiek en hield afgelopen vrijdag zijn oratie. In het gesprek wordt onder meer ingegaan op de wijze waarop taalachterstand van allochtone Nederlanders aangepakt zou moeten worden. Weerman is het er niet mee eens dat allochtonen een onherstelbare taalachterstand op zouden lopen als zij geen Nederlands zouden leren vanaf de kleuterleeftijd. De zesde internationale conferentie over de Geschiedenis van de Algemene Relativiteitstheorie vindt dit jaar plaats in Amsterdam van 26 tot 29 juni. Een gesprek hierover met Anne Kox, hoogleraar Geschiedenis van de Natuurkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Met de snelheid van het licht zapt Kox langs de belangrijkste punten uit Einstein's theorie, die de natuurkunde op zijn grondvesten deed schudden.

advertentie