Noorderlicht radio

Noorderlicht radio

Dolf Kohnstamm is de afgelopen tijd veel in het nieuws geweest vanwege zijn betrokkenheid als getuigedeskundige in de zaak Rikkers. Hij onderzocht Rowena Rikkers (het zusje van het meisje van Nulde) en kwam tot de conclusie dat het kind gezond was en goed opgevangen Zou kunnen worden door haar familie. Collega psycholoog Wolters is het hier totaal mee oneens. Hij denkt dat Rowena en de familie dusdanig getraumatiseerd zijn dat het voor het kind beter is opgevoed te worden in een pleeggezin. In het interview zet Kohnstamm zijn standpunt over de zaak Rikkers uiteen. Kohnstamm vertelt verder over zijn 40-jarige loopbaan als ontwikkelingspsycholoog. Uitgebreid word ingegaan op zijn grootvader en voorbeeld Philip Kohnstamm, een universeel geleerde die zich specialiseerde in de natuurkunde, filosofie, theologie en pedagogie. Ook zijn opvattingen over opvoeding, onderwijs en persoonlijkheid komen ter sprake. Na eigen onderzoek is Kohnstamm er bijvoorbeeld van overtuigd geraakt dat proefcreches met speciale aandacht voor peuters in een achterstand-situatie geen blijvende effecten heeft. Hij zet daarom vraagtekens bij nu lopende projecten om taalachterstand en leerproblemen bij allochtonen te voorkomen, door extra aandacht op zeer jonge leeftijd. Kohnstam publiceerde onlangs het boek "Ik Ben Ik, de ontdekking van het zelf". Uitgeverij: Bezige Bij. ISBN: 9023401662.

advertentie