Noorderlicht radio

Noorderlicht radio

In de toegepaste ethologie worden landbouwhuisdieren en dierentuindieren bestudeerd om de kennis over hun gedrag te vergroten. Dit zou bijdragen aan een beter begrip van gedrag en welzijn ter ondersteuning van een duurzame landbouw. Ger Jochems praat met professor Spruijt over dierenwelzijn en diergedrag. Gemma Jansen promoveerde op Romeinse toiletten en sanitair aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Anders dan bij ons blijken de Romeinen er vele verschillende systemen op na te hebben gehouden om de aan- en afvoer van water te regelen. Elk jaar worden er in Nederland 50.000 mensen medisch behandeld nadat ze gebeten zijn door een hond. 75% van de slachtoffers is jonger dan 14 jaar. Voordat een hond bijt, geeft hij meestal duidelijke signalen zoals tanden laten zien, lip optrekken en grommen. Maar sommige honden bijten zonder enige waarschuwing. Aan de Universiteit Gent wordt onderzoek gedaan om uit te zoeken wat er mis is bij deze “impulsief-agressieve” honden. Foto’s van de hondenhersenen kunnen helpen om de diagnose te stellen. De impulsief-agressieve honden blijken meer actieve voorhersenen te hebben dan andere honden. Na behandeling met antidepressiva en gedragstherapie lijken de voorhersenen te kalmeren. Maar zijn de honden dan ook echt genezen? Verslaggever Corlijn de Groot sprak met onderzoekster Kathelijne Peeremans en ging op pad met twee studenten Diergeneeskunde om Chivas uit te laten; een hond met onvoorspelbaar gedrag. Het risico om de menselijke vorm van de Gekke-Koeien Ziekte over te dragen via bloedtransfusies is groter dan verwacht. Dat zeggen onderzoekers van het Britse Instituut voor Diergezondheid, op grond van een studie aan schapen. Van de vierentwintig schapen die bloed kregen van een met BSE besmet schaap, werden er twee ziek. Twee andere schapen vertonen eveneens ziekte-symptomen. Lopen mensen nu ook een verhoogde kans om besmet te worden door een bloedtransfusie? Ger Jochems praat erover met hoogleraar Peter Peters. Hij is verbonden aan het Nederlands Kanker Instituut in Amsterdam en expert op het gebied van prion-ziekten.

advertentie