Noorderlicht radio

Noorderlicht radio

Dertig jaar geleden verklaarde de wetenschap de "War on Cancer". Sindsdien is langzaam duidelijk geworden wat de ware aard van deze ziekte is. Verandering in het DNA van een gezonde cel roept normale eigenschappen op, die slechts op een abnormale tijd en plaats tot uiting worden gebracht. De kankercel is daarmee nauwelijks te onderscheiden van normale weefsels. Toch worden er nu wegen ontdekt om van die kleine verschillen gebruik te maken om 'magic- bullett' - geneesmiddelen te ontwerpen. Een gesprek met Hans Clevers, hoogleraar Klinische immunologie aan de Universiteit van Utrecht. Clevers houdt aanstaande zondag een lezing over dit onderwerp in de reeks ‘Helse problemen’, het overkoepelende thema van de jaarlijkse serie wetenschapslezingen in Paradiso. De lezing vindt plaats op zondagochtend van 11.00 - 13.00 uur in Paradiso, Weteringschans 6 in Amsterdam. Toegangskaarten kosten € 7,- per kaart. OKW-donateurs betalen € 5,50. Na afloop van de lezing is er ruimte voor het stellen van vragen. De Produkt-Emotiemeter De Delftse ingenieur Pieter Desmet ontwierp een instrument om de gevoelens die produkten oproepen bij consumenten, objectief te meten. Desmet begrijpt niet dat fabrikanten pas tijdens een reclamecampagne proberen om emoties aan hun produkten te koppelen. Want over de emoties van je produkt zou je al in de ontwerpfase moeten nadenken. De belangrijkste vraag wordt niet vroeg genoeg gesteld: "How does it make you feel?" Verder een telefoongesprek over reacties in de hersenen op emoties. Als iemand een boos gezicht trekt en tegelijkertijd een boze stem opzet, herkennen de hersenen de emotie beter en sneller. De hersenen integreren gezichtsuitdrukkingen en tonen tot een (zelfde) signaal. Dat signaal legt een andere weg af tot het bewustzijn, dan een boos gezicht zonder boze stem. Dat blijkt uit het promotie-onderzoek van de psycholoog Gilles Pourtois van de Katholieke Universiteit Brabant. Een telefoongesprek met zijn promotor, B.L.M.F.de Gelder, hoogleraar Psychonomie, aan dezelfde universiteit.

advertentie