Het onderzoek: noorderlicht

Het onderzoek: noorderlicht

Vinger aan de Dijk Sinds de verschuivingen bij Wilnis hebben onderzoekers zich koortsachtig op de veendijken gestort. Metingen en voortdurende inspecties moeten nieuwe rampen voorkomen. Maar een middagje meelopen met deskundigen van het ingenieursbureau GeoDelft en het Heemraadschap, maakt pijnlijk duidelijk dat ze maar weinig van deze eeuwenoude waterkeringen afweten. Met stokken prikken de onderzoekers in de dijk, zonder zeker te weten of het echt wel om een veendijk gaat. Scheuren in de dijk gedicht worden met onbemeste tuinaarde. Waarom de aarde onbemest moet zijn? "Een collega van me heeft een keer gezegd 'doe er maar gewoon onbemeste tuinaarde op', dus iedereen doet dat ook braaf zo". ----- Use it and lose it Een actief en sociaal leven helpt niet om verouderende hersenen gezond te houden. Het idee dat hersengymnastiek het brein voor aftakeling behoedt, beter bekend als 'use it or lose it', komt daarmee op losse schroeven te staan. Dat blijkt uit onderzoek van Marja Aartsen, die op 9 oktober aan de Vrije Universiteit Amsterdam promoveert. In haar onderzoek toont ze aan dat de oorzaak-gevolg relatie tussen sociaal gedrag en een goed geheugen precies andersom ligt: Ouderen die mentaal achteruitgaan, zijn minder goed in staat sociale contacten te behouden. Vandaar dat ouderen die wel sociaal actief zijn ook gezondere hersenen hebben. ----- Alle berichten over de Nobelprijzen en de frivole tegenhanger de Ig-Nobelprijzen, vindt u bij 'Nieuws'.

advertentie