Rosa Timmer

9 maart 2011

Rosa Timmer

9 maart 2011

De moderne student heeft heel veel te kiezen. Te veel keuze volgens Rosa Timmer in deze novelle. Een student Letteren kan tegenwoordig in de vrije ruimte kiezen uit 270 bijvakken. Dat te veel aan mogelijkheden leidt juist tot uitstel en lethargie. De novelle 'Vrije ruimte' schetst hoe een eerstejaars studente ten onder gaat aan de alternatieven die haar voortdurend voorgeschoteld worden.

Anton de Goede in gesprek met schrijfster Rosa Timmer over haar boek 'Vrije ruimte'.