Biografisch Portaal

2 maart 2011

Biografisch Portaal

2 maart 2011

Het Biografisch Portaal bevat bijna 100.000 levensbeschrijvingen van meer dan 70.000 personen uit de Nederlandse geschiedenis en is daarmee de grootste collectie 'geschreven portretten' van Nederland. Met ingang van deze maand is het ook mogelijk om het Biografisch Portaal fysiek te bezoeken: bij het Erfgoedlab van de Universiteit van Amsterdam.

Anton de Goede spreekt met historica Els Kloek, projectleider van de website van het Biografisch Portaal van Nederland.