Spoor terug: De Moedernegotie 8 (slot) : St. Petersburg (Rusland)

OVT 30 augustus 2009 uur 2 (41 min)

Spoor terug: De Moedernegotie 8 (slot) : St. Petersburg (Rusland)

OVT 30 augustus 2009 uur 2 (41 min)

Spoor terug: De Moedernegotie , een serie van acht documentaires over de Nederlandse handel op de Oostzeelanden tijdens de Gouden Eeuw. Afl. 8 (slot): Rusland (St. Petersburg) Voor dit laatste deel bezoekt Kiki Amsberg met Piet de Buck het Russische St. Petersburg. (herh. 1997)

Dit fragment is onderdeel van

Ovt

10.00-11.00: Aandacht voor het overlijden van de journalist, mensenrechtenactivist en uitgever van het werk van Pramoedja Ananta Toer, Joesoef Isak. Hij zat ten tijde van het Soeharto-regime bijna 13 jaar lang in de gevangenis. Na de val van het regime van Soeharto bleef Isak strijden voor een vrijer en democratischer Indonesië. Een gesprek met Ibrahim Isa,vriend en secretaris van de Wertheim stichting, die in 2005 nog de Wertheim Award aan Joesoef Isak heeft uitgereikt. Hoe God uit de muziek verdween Tien eeuwen luisteren naar geschiedenis, van Gregorius I tot Schönberg Een negendelige zomerserie Deel 9: Het is leven is atonaal Gasten: Phillip Blom en Elmer Schönberger en vaste deskundige muziekwetenschapper en componist Leo Samama. Samenstelling: Michal Citroen en Jos Palm 11.00-12.00: Negen historici bespreken een episode in de vaderlandse geschiedenis die met raadsels omgeven is, omdat er nooit iets over is opgetekend, of omdat een bron voor altijd verloren is gegaan. Afl. 9 Frits van Oostrom over Willem die Madoc (verloren Middeleeuws manuscript) maakte. 11.00-12.00: 11.15 Spoor terug: De Moedernegotie , een serie van acht documentaires over de Nederlandse handel op de Oostzeelanden tijdens de Gouden Eeuw. Afl. 8 (slot): Rusland (St. Petersburg) (herh. 1997)