De hond van Obama: Huisdieren van Amerikaanse presidenten

OVT 19 april 2009 uur 1 (7 min)

De hond van Obama: Huisdieren van Amerikaanse presidenten

OVT 19 april 2009 uur 1 (7 min)

Amerikanist Hans Veldman over de huisdieren van Amerikaanse presidenten. Er was grote mediabelangstelling voor de nieuwe hond Bo van president Obama.

Dit fragment is onderdeel van

Ovt

Presentatie: Paul van der Gaag en Michal Citroen 10.00-11.00: Amerikanist Hans Veldman over de huisdieren van Amerikaanse presidenten. Er was grote mediabelangstelling voor de nieuwe hond Bo van president Obama. Normaal gesproken wordt de voetbalclub AZ deze zaterdag landskampioen. Een gesprek met historicus en oud-PVDA Tweede Kamerlid Gerrit Valk die de geschiedenis van deze club beschreef in het boek ‘AZ is de naam! Geschiedenis van het betaald voetbal in Almaar’. En deze week is zijn nieuwe boek ‘ In de schaduw van de bal. Omloping, geweld, doping, collaboratie en andere donkere aspecten uit de geschiedenis van het voetbal’ verschenen. Met de column van de schrijfster Nelleke Noordervliet Na de oorlog werd Radio Oranje het symbool voor het verzet tregen de Duitsers. Uit onderzoek van historicus Onno Sinke blijkt echter dat de zender tijdens de oorlog nauwelijks een stempel drukte op de houding van de bevolking. Als het officiële radiostation van de regering in ballingschap had Radio Oranje de taak om de Duitse propaganda te bestrijden, het geloof te stimuleren in de bevrijding en aan te moedigen tot verzet. Volgens Sinke was de zender daarin ook nauwelijks effectief. Gebrek aan informatie over de werkelijke situatie in bezet gebied en voorzichtigheid aangespoord door Wilhelmina uit vrees voor represailles maakte de uitzendingen eerder behoedzaam dan strijdvaardig. Een gesprek met Onno Sinke over zijn boek ‘Verzet vanuit de verte. De behoedzame koers van Radio Oranje’ over het medium dat tijdens de oorlog gold als belangrijkste middel om van buitenaf landgenoten in bezet Nederland te bereiken. 11.00-12.00: Ismee Tames, historica en verbonden aan het NIOD, over haar deze week verschenen boek ‘Besmette jeugd, kinderen van NSB’ers na de oorlog’. Hierin schetst ze een beeld van de naoorlogse jaren. Om te voorkomen dat er in een volgende oorlog opnieuw een groep collaborateurs zou opstaan, moesten de kinderen van ‘foute’ Nederlanders zo snel mogelijk worden geïntegreerd en onzichtbaar gemaakt. Deze geforceerde integratie had vaak een averechts effect: kinderen voelden zich afgewezen en in het nauw gebracht. Dit jaar is het 100 jaar geleden dat koningin Juliana werd geboren. Dat feit wordt komende Koninginnedag ook herdacht. Een gesprek met Bert van Nieuwenhuizen over zijn deze week verschenen boek ‘Juliana, een onderschatte vorstin’. 11.25 Het Spoor terug: Het rampjaar 1672 Afl. 3 Een eeuw nadat de geuzen den Briel innamen en de strijd voor onafhankelijkheid begon, dreigde er al weer een eind te komen aan de Verenigde Nederlanden. In dit jaar waarin de jonge republiek werd aangevallen door Engelse, Franse en Duitse buren, was de ontreddering groot en de verwarring totaal. In deze vierdelige gedramatiseerde Spoor terug-serie een terugblik op het rampjaar 1672 , met ooggetuigenverslagen, krantenberichten en brieven uit de tijd zelf. Samenstelling: Mathijs Deen en Luc Panhuysen

advertentie