Bennie Huisman: Het lied van het hemd

OVT 16 november 2008 uur 1 (3 min)

Bennie Huisman: Het lied van het hemd

OVT 16 november 2008 uur 1 (3 min)

Muziek van de Friese zanger/muzikant Bennie Huisman Het lied van het hemd

Dit fragment is onderdeel van

Ovt

Presentatie: Michal Citroen en Jos Palm 10.00-11.00: De ‘Verleden van Nederland ‘ tour. Zeven weken lang zendt OVT wekelijks uit vanaf een bijzondere locatie, en besteedt aandacht aan het historische tijdvak dat deze avond ook in de tv-uitzending van Verleden van Nederland centraal staat. Aflevering 6: De beschaafde natie (1815-1918) Vanuit De Spitkeet in Harkema (Friesland) Met Jan de Vries van het openluchtmuseum De Spitkeet, ovvver hoe mensen leefden en werkten tussen 1850 en 1950 op de arme heide in Friesland en Groningen. Een gesprek over de 19e eeuw met historica Christianne Smit, auteur van o.a. ‘Fatsoenlijk vertier. Deugdzame ontspanning voor arbeiders na 1870’, Dennis Bos, historicus van de arbeidersbeweging en Lotte Jensen, auteur van ‘De verheerlijking van het verleden, helden literatuur en natievorming in de negentiende eeuw’ Met muziek van de Friese zanger/muzikant Bennie Huisman Met de column van de schrijfster Nelleke Noordervliet 11.00-12.00: Afgelopen week werd de Friese canon van de geschiedenis gepresenteerd. Een gesprek met commissievoorzitter Rinze Boersma. De journalist René Zwaap over het boek van Cees Fasseur over Juliana & Bernhard en de Greet Hofmans-affaire. 11.25 Het Spoor terug: Rotterdam Komt! Dankzij de uitbreiding van de Rotterdamse haven en het aanleggen van de Botlek en Europoort is tijdens de jaren zestig van de vorige eeuw het grootste deel van het voormalig eiland Rozenburg en het daarop gelegen dorp Blankenburg onder 5 meter zand verdwenen. Oud-bewoners spreken over de 'lawine' die onherroepelijk over hun heen kwam en ingenieurs die de havens aanlegden over de onbegrensde mogelijkheden van die tijd. Samenstelling: Michal Citroen Afl.1 van een tweeluik