Het Spoor Terug: de Woeste Hoogte

OVT 25 maart 2007 uur 2 (30 min)

Het Spoor Terug: de Woeste Hoogte

OVT 25 maart 2007 uur 2 (30 min)

In het zicht van de vuurtoren lag vroeger een van de beruchtste plekken van Nederland. Een straat gebouwd op een heuvel in de vorm van een magneet gescheiden van de buitenwereld door de bloedpoort. Een vesting onneembaar voor de politie. De Scheveningers die er woonden kijken er met heimwee op terug. De geschiedenis van de inmiddels gesloopte Woeste Hoogte in Scheveningen. Samenstelling: Michal Citroen

Dit fragment is onderdeel van

Ovt

Presentatie: Paul van der Gaag 10.00-11.00: Dit weekend vindt een herdenking plaats van de mijnramp van 24 maart 1947 in Brunssum, nu 50 jaar geleden, waarbij 13 mannen om het leven kwamen. Een gesprek met Theo Jeurissen, die de herdenkingen organiseert en zelf 17 jaar in de mijn Hendrik heeft gewerkt. Een gesprek met Mient Jan Faber, voormalig algemeen secretaris van het IKV, het Interkerkelijk Vredesberaad, over zijn deze week verschenen boek 'Vooruitgeschoven spionnen, Bevrijd uit de boeien van de Koude Oorlog'. Het boek vertelt de geschiedenis van het IKV tijdens de Koude Oorlog en de strijd tégen de plaatsing van kernwapens en vóór de mensenrechten. Met om + 10.30 de column van de journalist Henk Hofland Deze week wordt de 50-jarige Europese samenwerking gevierd. In 1957 werd het Verdrag van Rome getekend. Maar hoe zit het eigenlijk met de geschiedenis van Europa? Of beter gezegd, hoe wordt in de lappendeken Europa tegen de historie aangekeken. En hoe is het met het geschiedenisonderwijs in Europa gesteld? Met Joke van der Leeuw-Roord en Jonathan Even-Zohar, van de Europese organisatie van geschiedenisleraren Euroclio en historicus Han van der Horst die een lezing hield over de Europese canon. 11.00-12.00: Historische boekrecensies met Hans Renders en Han van der Horst. 11.25 In het Spoor terug: 11.25 In het Spoor terug: De Woeste Hoogte In het zicht van de vuurtoren lag vroeger een van de beruchtste plekken van Nederland. Een straat gebouwd op een heuvel in de vorm van een magneet gescheiden van de buitenwereld door de bloedpoort. Een vesting onneembaar voor de politie. De Scheveningers die er woonden kijken er met heimwee op terug. De geschiedenis van de inmiddels gesloopte Woeste Hoogte in Scheveningen. Samenstelling: Michal Citroen