Geschiedenis van het ziekenfonds

Fragment OVT 12 juni 2005 uur 1 (17 min.)

Geschiedenis van het ziekenfonds

Fragment OVT 12 juni 2005 uur 1 (17 min.)

Het ziekenfonds lijkt door een historisch besluit van het parlement z’n langste tijd te hebben gehad. Maar wanneer en hoe is het ziekenfonds eigenlijk ontstaan? En op welke wijze heeft het zich ontwikkeld? Jos Palm spreekt met Karel-Peter Companje, secretaris van de Stichting Historie Ziekenfondswezen en gespecialiseerd in de geschiedenis van de zorgverzekering als onderzoeker, publicist en uitgever.

Dit fragment is onderdeel van

Ovt

Presentatie: Paul van der Gaag 10.00-11.00: Uit onderzoek is gebleken dat vakantiegeld vaak gebruikt wordt om schulden en rekeningen te betalen Historicus Lex Heerma van Voss van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis over de oorsprong van dat vakantiegeld. Deze week werd er een historisch besluit omtrent de ziektekostenverzekering genomen. Daarmee komt een eind aan het ziekenfonds. Een gesprek over de geschiedenis van het ziekenfonds met Karel-Peter Companje, secretaris van de Stichting Historie Ziekenfondswezen en gespecialiseerd in de geschiedenis van de zorgverzekering als onderzoeker, publicist en uitgever. Met om ongeveer 10.30 de column van de journalist Jan van der Putten Een gesprek met dr. Herman Bussemaker over zijn boek ‘Bersiap! Opstand in het paradijs: De Bersiap-periode op Java en Sumatra 1945-1946’. Bersiap. Voor wie de term niet kent, het betekent ‘Weest paraat’. En als het over ‘de Bersiap’ gaat, dan gaat het over de periode van half september 1945 tot maart 1946 in Nederlands Indië. Grofweg, de periode tussen de Japanse capitulatie en de komst van de Nederlandse militairen. Een periode van gezagloosheid, waarin de pas uitgeroepen Indonesische Republiek probeerde aan de macht te komen en het voormalige Nederlandse gezag probeerde haar positie te herwinnen. Dit alles in aanwezigheid van de gecapituleerde Japanse strijdkrachten en namens de geallieerde overwinnaars Het boek van Herman Bussemaker behandelt deze vrijwel onbekende periode in de naoorlogse Nederlands-Indonesische betrekkingen. 11.00-12.00: Op 12 juni 1957 kreeg prinses Marijke bij het verrichten van haar eerste officiele daad, als vertegenwoordigster van de Nederlandse schoolkinderen, in Ouwehands Dierenpark te Rhenen een panterwelp en een dromedaris van de Pakistaanse ambassadeur in Nederland aangeboden. Een gesprek met Joop Baars, in 1957 directeur van het dierenpark. 2005 Is het jaar van de Romeinen. A.s. zondag 12 juni demonstreert de historicus en archeoloog Maarten Dolmans in de St. Maartenskliniek in Nijmegen, in het kader van de Week van de Gezondheid, een Romeinse operatie en voert keuringen uit om te beoordelen of je fysiek geschikt zou zijn geweest voor deelname aan het prestigieuze Romeinse leger. Een reportage over de Romeinse geneeskunde. Een gesprek met John Dehé die binnenkort promoveert op 'De geschiedenis van het openbaar vervoer in Waterland, 1630-1880', onder de titel: ‘Een slaafsch en ongezond bedrijf’. De trekschuit is in Waterland meer dan tweehonderd jaar het belangrijkste middel van (openbaar) vervoer geweest, maar moest het uiteindelijk afleggen tegen de snelheid van stoomboot, trein en tram. Met om 11.25u Het Spoor terug: De onttroonde asielzoeker. Keizer Wilhelm II in Nederland Een portret in twee delen van een absoluut monarch zonder keizerrijk, deel 2. Op 10 november 1918 meldde de Duitse keizer Wilhelm zich aan de Nederlands-Belgische grens bij het Limburgse Eijsden. Naar Berlijn kon hij niet terugkeren omdat daar de revolutie was uitgebroken. In Nederland kreeg hij asiel en werd gastvrij onthaald door Graaf van Bentinck in Amerongen waar hij anderhalf jaar verbleef. Daarna woonde hij ruim twintig jaar in Huis Doorn tot hij in 1941 overleed. Samenstelling: Hans Olink INFO: -‘Bersiap! Opstand in het paradijs: De Bersiap-periode op Java en Sumatra 1945-1946’ –dr. H.Th. Bussemaker, uitg. Walburg pers, isbn 90 5730 366 3 -‘Convergerende belangen : belangenbehartiging van de zorgverzekeraars in historisch perspectief, 1900-2001’ - K.P. Companje, uitg. Zorgverzekeraars, Zeist, isbn 90 75149 01 8 (2001) -‘ANOVA zorgverzekeringen sinds 1827 : de geschiedenis van het ziekenfondsbestel in Midden-Nederland’ – K.P. Companje, uitg. van Tricht, isbn 90 73460 71 9 (1999) -‘Over artsen en verzekeraars : een historische studie naar de factoren, die de relatie ziekenfondsen-artsen vanaf 1827 op landelijk en regionaal niveau hebben beïnvloed’- K.P. Companje, uitg. Van Tricht, isbn 90 393 1612 0 (1997) -‘Een slaafsch en ongezond bedrijf: De geschiedenis van het openbaar vervoer in Waterland, 1630-1880’- John Dehé, uitg. Verloren, isbn 90 6550 853 8 (verschijnt 23/6)

advertentie