Standbeeld Lodewijk Napoleon in Assen

Fragment OVT 21 november 2004 uur 2 (7 min.)

Standbeeld Lodewijk Napoleon in Assen

Fragment OVT 21 november 2004 uur 2 (7 min.)

Moet Lodewijk Napoleon daar wel of geen standbeeld krijgen in Assen? Hij was Franse koning van Nederland tussen 1806 en 1810 en verleende Assen in 1809 stadsrechten. Het initiatief voor het gedenkteken werd genomen door de lokale politiek partij PLOP (Politiek Logische Oprechte Partij). Tegenstanders willen echter geen standbeeld van een bezetter. Gerard Leenders peilde de meningen over deze ‘Historikerstreit’ in het regenachtige Assen. Een reportage.

Dit fragment is onderdeel van

Ovt

Presentatie: Michal Citroen 10.00-11.00: Beleggingsfonds Robeco bestaat 75 jaar en werd opgericht in 1929, het jaar van de grote Beurskrach. Een gesprek met oud-topman Jaap van Duijn die het jubileumboek over Robeco heeft geschreven. De Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) klaagt dat het pleidooi van de liberalen in het parlement om de wet op de godslastering (artikel 147 van het Wetboek van Strafrecht) af te schaffen, een aanval is op 'een van de laatste symbolen van de historie van het christelijke karakter van onze natie'. Dat wetsvoorstel was in 1932 ingediend door minister Jan Donner, grootvader van de huidige minister Donner (CDA) van Justitie, die het wetsvoorstel nieuw leven wilde inblazen. Een gesprek met Job de Ruiter, voormalig rechter, hoogleraar en minister van justitie en Defensie, en auteur van een biografie van grootvader Donner over het begrip 'christelijke natie' en de wet op de godslastering' en met historicus Rutger Zwart, auteur van het boek ‘”Gods wil in Nederland": Christelijke ideologieën en de vorming van het CDA (1880-1980).' Met om ongeveer 10.30u de column van de publicist Johan van Minnen Een gesprek met Arie van der Zwan over zijn deze week gepresenteerde biografie van Hans Max Hirschfeld. Hirschfeld was de zoon van joodse ouders die aan het begin van de vorige eeuw naar Nederland emigreerden. Vanaf 1931 was hij Directeur-Generaal voor Handel en Nijverheid van het ministerie van Economische Zaken. Zijn aanblijven tijdens de bezettingstijd en contacten met de Duitse autoriteiten hebben tal van vragen opgeroepen. Maar het antwoord is tot nu toe gebleven dat hij ‘het landsbelang in oorlogstijd uitstekend heeft gediend’. Was dat antwoord juist en afdoende? Of wordt het na zestig jaar de hoogste tijd dat het deksel van de doofpot gaat? 11.00-12.00: Afgelopen vrijdag heeft de Stichting ‘Ooggetuigen van de 20ste eeuw’ in Zeeland het interviewproject van de afgelopen vier jaar afgerond met een symposium over het gebruik en het belang van mondelinge geschiedenis. Daar werd ook de balans opgemaakt van de met dit ooggetuigenproject opgedane kennis en ervaringen. Kees Slager, voorzitter van de stichting over het belang van deze vorm van ‘oral history’. Een reportage over een ‘Historikerstreit’ in Assen. Moet Lodewijk Napoleon daar wel of geen standbeeld krijgen? Een gesprek met Madelon de Keizer (eindredacteur) n.a.v. het verschijnen van het ‘15e Jaarboek van het NIOD: Moderniteit, Modernisme en massacultuur in Nederland 1914-1940’, waarin gepleit wordt voor een nieuwe benadering van het Interbellum. Vanaf 11.25 Het Spoor terug: Het Lloyd Hotel Een tweeluik over de geschiedenis van dit gebouw en zijn tijdelijke bewoners aan de Oostelijke Handelskade in Amsterdam. Deel 1: 1921-1945 Gebouwd in opdracht van de rederij Koninklijke Hollandsche Lloyd voor de opvang van landverhuizers die naar Zuid-Amerika emigreerden. Vlak voor de oorlog opvangplaats voor Duitse vluchtelingen. Daarna werd het gebouw gevangenis waar ook de februaristakers in 1941 drie weken werden opgesloten. Tussen de jaren ’60 en ’80 werd het bekend als jeugdgevangenis. Nu heeft het gebouw z’n oorspronkelijke functie van hotel weer terug gekregen. Samenstelling: Astrid Nauta INFO: ‘Met gemak betrouwbaar beleggen, het verhaal van Robeco’ - Jaap van Duijn, uitg. Walburg pers, isbn 90 5730 337x ‘H.M. Hirschfeld: In de ban van de macht’ - Arie van der Zwan, uitg. Meulenhoff, isbn 90 29075902 ‘5e Jaarboek van het NIOD: Moderniteit. Modernisme en massacultuur in Nederland 1914-1940’ - red. Madelon de Keizer en Sophie Tates, uitg. Walburg Pers, isbn 90 5730 328 0 'Lloyd Hotel' - Annette Lubbers, uitg. Bas Lubberhuizen, isbn 90 5937 07 667 (verschijnt 28 november)