Goldhagen over de katholieke kerk tijdens WO II

Fragment OVT 27 oktober 2002 uur 1 (20 min.)

Goldhagen over de katholieke kerk tijdens WO II

Fragment OVT 27 oktober 2002 uur 1 (20 min.)

Deze week verscheen in Nederlandse vertaling het boek ‘Een morele afrekening: De rol van de katholieke kerk in de holocaust en haar onvervulde plicht tot herstel’ van Daniel Jonah Goldhagen. Is het een ‘historisch’ boek, of is het een pamflet? Jos Palm spreekt met de theoloog Marcel Poorthuis en de historicus Ton van Schaik over dit boek. Een katholiek onderonsje.

Dit fragment is onderdeel van

Ovt

10.00-11.00: ciska Dresselhuys over 30 jaar Opzij. Oktober 1962 vond de Cuba-crisis plaats. In OVT een terugblik op deze internationale crisis van precies 40 jaar geleden. Met de historica Ine Megens van de Universiteit van Groningen. De column van Tomas Ross Deze week verscheen in Nederlandse vertaling het boek ‘Een morele afrekening: De rol van de katholieke kerk in de holocaust en haar onvervulde plicht tot herstel’van Daniel Jonah Goldhagen. Een gesprek met de theoloog Marcel Poorthuis en de historicus Ton van Schaik over dit boek. 11.00-12.00: Een gesprek met Charles Rutten, voormalig ambassadeur bij de Europese Gemeenschap, die vanaf begin jaren vijftig betrokken is geweest bij de tot standkoming van de EG waarvan het begin lag bij het Verdrag van Messina in 1955. N.a.v. de discussie over de uitbreiding van de Europese Gemeenschap. Een reportage over de zondag te openen tentoonstelling ‘125 jaar Phonograph’ in het Rotterdams Radio Museum, over de ontwikkeling van muziek afspelers, met verzamelaar Frans Jansen. Een gesprek met Jaap van Osta over zijn recent verschenen artikel in het Tijdschrift voor Mediageschiedenis over de naoorlogse massaspelen van Carel Briels (1916-1983), onder de titel ‘De verbeelding van de natie’. Vanaf 11.25 Het Spoor terug: 's Heeren goedheid kent geen palen of het wonder van Urk Een drieluik over de ontwikkeling van de visserij op het eiland Urk. Met de afsluiting van de Zuiderzee en de inpoldering van de Noord-Oostpolder vreesden de Urker vissers voor hun broodwinning. Maar het omgekeerde gebeurde. De vis bracht ongekende welvaart in het dorp. Tot 1975 toen de regering de visvangst aan banden legde. Faillissementen dreigden en de Urker vissers besloten massaal de wet te overtreden. Het visserijschandaal in de jaren ’80 bracht bezinning in deze Godvrezende gemeenschap. Deel 1: De oude wereld Urk was een klein eiland midden in de Zuiderzee. In de jaren 20 van de vorige eeuw leefden er zo'n 3000 mensen die van de visserij afhankelijk waren. De uitvoering van de Zuiderzeewerken en dan met name de afsluiting van de Zuiderzee betekende een enorme bedreiging voor deze kleine gemeenschap. De overheid had zelfs plannen om de vissers te verhuizen naar de Noordzeekust. Maar de Urkers bleven waar ze waren. Ze sloegen zich door de economische crisis van de jaren dertig en de oorlog heen en bleven vissen. In deze eerste aflevering van een driedelige serie over de geschiedenis van de Urker visserij wordt de overgang van de oude naar de nieuwe wereld geschetst. Samenstelling: Annelies van der Goot INFO: -‘Een morele afrekening: De rol van de katholieke kerk in de holocaust en haar onvervulde plicht tot herstel’ - Daniel Jonah Goldhagen, uitg. De Bezige Bij, isbn 90 7668 218 6 -Tentoonstelling ‘125 jaar Phonograph’ - Rotterdams Radio Museum -Tijdschrift voor Mediageschiedenis, jaargang 5, nr. 1-2002 – artikel Jaap van Osta over Carl Briels -‘Voor Nederland en Europa: Politici en ambtenaren over het Nederlandse Europabeleid en de Europese integratie, 1945-1975, uitg. Boom, isbn 90 5352 699 4 (2001) met daarin Hfdst. 7, vraaggesprek met mr. M.H.J.C. Rutten