Duitse deserteurs in neutraal Nederland in WO I

Fragment OVT 10 november 2002 uur 1 (14,5 min.)

Duitse deserteurs in neutraal Nederland in WO I

Fragment OVT 10 november 2002 uur 1 (14,5 min.)

11 november is de jaarlijkse herdenkingsdag van de wapenstilstand van de Eerste Wereldoorlog, oftewel het einde van de Grote Oorlog van 1914-1918. Paul van der Gaag spreekt met Evelyn de Roodt over de Duitse deserteurs die tijdens deze wereldoorlog naar Nederland kwamen. Zij schreef hierover onlangs een artikel in het boek ‘De Grote Oorlog: Kroniek 1914-1918’. Nederland wist niet precies wat het met deze 10.000 ongenode oorlogsgasten aanmoest. En waarom staat de Eerste Wereldoorlog opeens zo in de belangstelling?

Dit fragment is onderdeel van

Ovt

10.00-11.00: Reaktie van Hans Blom, direkteur van het NIOD, over het artikel in de NRC van zaterdag 9/11 van Bas Blokker over eventuele onenigheid tussen de diverse onderzoekers van het Srebrenica-rapport over de eindconclusies. 11 November is de jaarlijkse herdenkingsdag van de wapenstilstand van de Eerste Wereldoorlog, oftewel het einde van de Grote Oorlog. 1914-1918. In OVT een gesprek met Evelyn de Roodt over de Duitse deserteurs die tijdens deze wereldoorlog naar Nederland kwamen. Zij schreef hierover onlangs een artikel in het boek ‘De grote oorlog: Kroniek 1914-1918’. De column van Tomas Ross Volgende week gaat de film Pietje Bell in première en a.s. woensdag is er op de VU een congres over protestantse kinderliteratuur. Daarom aandacht voor de wondere wereld van het kinderboek. Met de historici Jacques Dane (RUG) en Berry Dongelmans (UvanLeiden) 11.00-12.00: Wat gebeurt er met de oude verkeersbrug bij Zaltbommel, de historische brug, onderdeel van het rijkswegenplan 1927 en onderwerp van het beroemde gedicht van Martinus Nijhoff ‘De moeder, de vrouw’. Wordt de brug voor de sloop behoed of niet? Een reportage met Nop Maas, auteur van het boek ‘Een kroniek van het Hildebrand-monument in de Haarlemmerhout’. Over de controverses bij het tot standkomen van het monument van Hildebrand (pseudoniem van Nicolaas Beets, auteur van de Camera Obscura) in 1962. Hans van Maanen over zijn ‘Encyclopedie van misvattingen’ waarin hij de opvattingen aan de kaak stelt die van kindsbeen af hebben gekoesterd. Vanaf 11.25 Het Spoor terug: s Heeren goedheid kent geen palen of het wonder van Urk Een drieluik over de ontwikkeling van de visserij op het eiland Urk. Met de afsluiting van de Zuiderzee en de inpoldering van de Noord-Oostpolder vreesden de Urker vissers voor hun broodwinning. Maar het omgekeerde gebeurde. De vis bracht ongekende welvaart in het dorp. Tot 1975 toen de regering de visvangst aan banden legde. Faillissementen dreigden en de Urker vissers besloten massaal de wet te overtreden. Het visserijschandaal in de jaren ’80 bracht bezinning in deze Godvrezende gemeenschap. Deel 3: Duivelswerk In dit deel aandacht voor het visserijschandaal eind jaren '80. De Urker vissers overtraden op grote schaal de vangstbeperkingen die door de EEG in de jaren '70 waren ingesteld. Er was miljoenen in de vloot geinvesteerd en de Urkers meenden dat naleving van de regels het onherroepelijke einde van de visserij zou betekenen. Er werd een heel repertoire ontwikkeld van manieren om de controleurs van de AID om de tuin te leiden. Toen visserijminister Braks onder vuur kwam te liggen wegens zijn falend visserijbeleid en harde maatregelen beloofde, nam de spanning toe. Verschillende Urkers belandden uiteindelijk achter de tralies. Samenstelling: Annelies van der Goot INFO: -‘De Grote Oorlog: Kroniek 1914-1918’ , isbn 90 5911 026 9, uitg. Aspekt -‘Een kroniek van het Hildebrand-monument in de Haarlemmerhout’- Nop Maas, isbn 90 805044 2 4, uitg. Vereniging Haerlem Dit boek is niet in de winkel te koop. Het is te bestellen door 16 euro (incl. portokosten) over te maken op gironummer 377882 van Penningmeester Vereniging Haerlem, te Haarlem, onder vermelding van 'Bronner'. -‘Encyclopedie van misvattingen’ – Hans van Maanen, isbn 90 5352 834 2, uitg. Boom - Congres ‘Bouwsel voor het leven’, over protestantse kinderliteratuur, 13/11 , Auditorium,VU, A’dam - Tentoonstelling 'Van Pietje Bell tot Harry Potter'- Koninklijke Bibliotheek, Den Haag, t.m 5 januari 2003

advertentie