Geschiedenisgasten 6: Hans Renders en Gjalt Zondergeld

Fragment OVT 11 augustus 2002 uur 1 (51,5 min.)

Geschiedenisgasten 6: Hans Renders en Gjalt Zondergeld

Fragment OVT 11 augustus 2002 uur 1 (51,5 min.)

De cultuurhistoricus en publicist Hans Renders ontmoet de hoofddocent Nieuwste Geschiedenis aan de VU in Amsterdam Gjalt Zondergeld, bekend vanwege zijn proefschrift uit 1978 over de Friese Beweging en het Fries Nationalisme en een biografie over Arnold Meijer, de leider van het Zwart Front. Een gesprek onder leiding van Hans Olink over fout en goed, racisme en fascisme. En wat is de taak van een historicus?

Dit fragment is onderdeel van

Ovt

10.00-11.00: Geschiedenisgasten Jonge historici ontmoeten hun voorbeeld of inspirator. Afl. 6: De cultuurhistoricus en publicist Hans Renders ontmoet de hfd.docent Nieuwste Geschiedenis aan de VU in Amsterdam Gjalt Zondergeld, bekend vanwege zijn proefschrift uit 1978 over de Friese Beweging en het Fries Nationalisme en een biografie over Arnold Meijer, de leider van het Zwart Front. Een gesprek o.l.v. Hans Olink over fout en goed, racisme en fascisme. 11.00 -12.00: De recensie van het favoriete historische boek de schrijfster Lisette Lewin. Met om + 11.15: De Loffelijcke Compagnie Een negendelige Spoor terugserie over de geschiedenis van de eerste Nederlandse multinational, de VOC. Deel 6: Holland in Azië Op reis nemen de Hollanders uit het vaderland voorwerpen en kennis mee. Bij het stichten van de handelsfactorijen wordt gebruik gemaakt van in het vaderland ontwikkelde kennis en gebruiken. De Hollanders exporteren zaken als de verrekijker, de bril en andere technische instrumenten. De Japanners leren schietend paardrijden en het platteland van Ceylon wordt doorsneden door kaarsrechte kanalen. Samenstelling: Kiki Amsberg en Jacqueline Maris (herhaling) INFO: ‘De Friese beweging in het tijdvak der beide wereldoorlogen – Gjalt Zondergeld (1978) - ‘Een kleine troep vervuld van haat: Arnold Meijer & het Nationaal Front’- Gjalt Zondergeld, uitg. de Haan, Houten, isbn 90 269 4692 9 (1986) - ‘In de zekerheid van eigen heerlijkheid : het leven van Lodewijk van Deyssel tot 1890’ – Harry G.M. Prick, uitg. Athenaeum-Polak & Van Gennep, isbn 90-253-4193-4 (1997)