Voordrachtskunstenaar Albert Vogel (1874-1933)

Fragment OVT 29 september 2002 uur 2 (7 min.)

Voordrachtskunstenaar Albert Vogel (1874-1933)

Fragment OVT 29 september 2002 uur 2 (7 min.)

In de theater- en literatuurgeschiedenis wordt de voordrachtskunstenaar Albert Vogel nauwelijks genoemd. Terwijl hij toch voor de groten der aarde optrad (in verschillende talen). Op deze leegte op te vullen is er nu een proefschrift over zijn leven verschenen. Annelies van der Goot spreekt met. Caroline de Westenholz. Geluidsfragment van Albert Vogel (Danton) Boek: ‘Albert Vogel voordrachtskunstenaar (1874-1933). Een onderzoek naar retorica en voordrachtskunst in het eerste kwart van de twintigste eeuw’ van Caroline de Westenholtz

Dit fragment is onderdeel van

Ovt

10.00-11.00: De column van de thriller-schrijver Tomas Ross. Binnenkort is de uitspraak in de rechtszaak tegen Lucy de B. Het OM in Den Haag bestempelt haar als de grootste seriemoordenares in de Nederlandse geschiedenis. In OVT het verhaal van een Leidse gifmengster uit het eind van de negentiende eeuw die ooit het Guinness Book of Records heeft gehaald. Afgelopen vrijdag gaf prof. Dr. H.L. Wesseling, hoogleraar algemene geschiedenis aan de Universiteit van Leiden zijn afscheidscollege onder de titel ‘Ons vierde tijdperk’. Vanwege zijn emeritaat en de deze maand verschenen boeken van en over Henk Wesseling een gesprek met hem. 11.00-12.00: Maandag 30 september is het 58 jaar geleden dat de grootste binnenvaarthaven van Nederland veranderde in een Schepenkerkhof. Zeven maanden voor de bevrijding van de Limburgse plaats Maasbracht gaf het Duitse 'Sprengcommando' op 29 september 1944 het bevel dat alle opvarenden van de 240 schepen die op dat moment in de haven lagen, moesten vertrekken. De dag erna werden ze een voor een tot zinken gebracht. De schippersfamilies stonden op straat en een vluchtelingenstroom van ruim duizend mensen kwam op gang. Een reportage met twee kinderen uit deze families, en streekhistoricus Jac. Linssen Zij hebben de verwoesting van de haven van dichtbij mee gemaakt. Verder aandacht voor het boek ‘Achter slot en grendel: Schrijvers in Nederlandse gevangenschap 1700-1800’. En een gesprek met Caroline de Westenholz, die deze week promoveerde op het proefschrift 'Albert Vogel, voordrachtskunstenaar (1874-1933). Een onderzoek naar retorica en voordrachtskunst in het eerste kwart van de twintigste eeuw’. Vanaf 11.25 Het Spoor terug: Het levensverhaal van Dinah Haussmann-Kohnstamm Deel 3: Erfelijk belast Dinah Hausmann, geboren in 1906, is de dochter van professor Philip Kohnstamm, befaamd natuurkundige, theoloog en pedagoog uit de eerste helft van de vorige eeuw. Dinah komt in aanraking met de intellectuele fine fleur, trouwt de Duitse socialist Herbert Hausmann, en maakt aan zijn zij de opkomst en neergang mee van het Derde Rijk en de wederopbouw van de Bondsrepubliek Duitsland. Zij woont met haar kinderen en echtgenoot, die zowel carrière heeft gemaakt in de politiek als in het zakenleven, in de letterlijk en figuurlijk gespleten stad Berlijn. De gebeurtenissen hebben een zware wissel getrokken op Dinah Hausmann en haar gezin. Dinah Hausmann overleed vorige maand op 96 jarige leeftijd. Samenstelling: Patrick van den Hanenberg INFO: -‘Omwille van de troon’- Tomas Ross, isbn 90 234 0448 3, uitg. de Bezige Bij -‘De draagbare Wesseling’, isbn 90 351 2422 7, uitg. Bert Bakker, -‘Bibliografie van de geschriften van prof. Dr. H.L. Wesseling’,uitg. Bert Bakker isbn 90 351 2498 7 -‘Ons vierde tijdperk’ (afscheidsrede), isbn 90 351 2523 1, uitg. Bert Bakker -‘Gif als goede gave: Maria Catharina van der Linden-Swanenburg, Goeie Mie (1839-1915)- Ingrid Moerman, isbn 90 76788 10 3, uitg. VVV Leiden -‘Achter slot en grendel: Schrijvers in Nederlandse gevangenschap 1700-1800’- red. Anna de Haas, isbn 90 5730 219 5, uitg. Walburg Pers -‘Albert Vogel voordrachtskunstenaar (1874-1933). Een onderzoek naar retorica en voordrachtskunst in het eerste kwart van de Twintigste eeuw’- Caroline de Westenholtz (via Louis Couperus Museum, Den Haag) -Scheepvaartmuseum, Havenstraat 28, Maasbracht, tel: 0475-46 58 73 OPROEP Enkele jaren geleden zond OVT een Spoor Terug-serie uit met de titel ‘Bis auf weiteres’, een programma over Nederlandse joden die tijdens de Tweede Wereldoorlog gevrijwaard waren van transport naar Auschwitz. Voorlopig althans….Bis auf weiteres. Een categorie joden die daarin niet aan bod kwam waren de zogenaamde NSB-joden, joodse burgers die tot 1940 lid waren geweest van de NSB en derhalve tijdelijk bevoorrecht werden door de Duitsers. Over die tientallen joden die begin 1943 werden opgesloten in de Villa Bouchina, een voormalige pastorie in Doetinchem willen we nu een Spoor Terug maken. Mocht u informatie hebben, mensen kennen die in de Villa Bouchina zaten opgesloten, of zelf tot deze groep behoren, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen. U kunt bellen, 035-67 12 911.Of mailen naar ovt@vpro.nl. Alle reacties zullen met discretie worden behandeld.