Nederlandse ontwikkelingshulp in de jaren veertig en vijftig

Fragment OVT 3 maart 2002 uur 1 (22 min.)

Nederlandse ontwikkelingshulp in de jaren veertig en vijftig

Fragment OVT 3 maart 2002 uur 1 (22 min.)

De Nederlandse ontwikkelingshulp in de jaren vijftig was onder andere bedoeld om Indonesie economisch weer in te komen en om werkloze Indische ambtenaren aan het werk te houden. De hulp was niet bepaald grootschalig. Begrijpelijk, aangezien Nederland niet bepaald welvarend de Tweede Wereldoorlog was uitgekomen. Was het ontwikkelinghulp van de koopman of van de dominee. Jos Palm spreekt met historici Marc Dierikx en Ellen Klinkers. Geluidsfragmenten Mansholt 1949, Juliana 1955 en Bernhard 1957 Bronnenuitgave Nederlandse ontwikkelingssamenwerking, deel 1 ? Marc Dierikx

Dit fragment is onderdeel van

Ovt

10.00-11.00: De column van oud-parlementair journalist Kees Sorgdrager. N.a.v. de promotie 'Vrouwen in de heelkunde' een gesprek met de chirurgen Ella de Jong en Mimi Mulder, auteurs van het proefschrift en met gepensioneerd chirurg mevrouw Plomp-Van Harmelen, over de geschiedenis van vrouwen in het traditionele mannenvak chirurgie. Verder een gesprek met de historici Marc Dierikx en Ellen Klinkers over de oertijd van de Nederlandse ontwikkelingshulp(jaren veertig en vijftig ). N.a.v. het volgende week te verschijnen boek ‘Bronnenuitgave Nederlandse Ontwikkelingssamenwerking’, deel 1 1945-1963 11.00-12.00: Aandacht voor de sluiting van de bijna 360 jarige botanische tuin de Hortus in het Groningse Haren. Een gesprek met Klaas Hettinga, de voorzitter van de Vrienden van de Harense Hortus. Verder een reportage over het verdwijnen van het vertrouwde ‘koffievrouwtje’ als label van Douwe Egberts koffie. En aandacht voor het 50 jarig bestaan van het postorderbedrijf Wehkamp. Een gesprek met Joke Vrolijk, manager PR van Wehkamp Vanaf 11.25 Het spoor terug: De Priesterfabriek Een drieluik over het klein seminarie Apeldoorn in de jaren vijftig Deel 1: Geroepenen Gods. Het klein seminarie Apeldoorn was in de jaren vijftig een van de ca. zestig seminaries in Nederland waar jongens tussen 12 en 18 jaar, als uitverkorenen Gods, tot priester werden opgeleid. Jaarlijks werden in Apeldoorn zo’n 400 pubers uit de kleine middenstand van de noordelijke en oostelijke provincies de eerste beginselen van het priesterschap geleerd. In een kloosterachtig regime, met regels en tucht en met enorm veel liturgisch onderricht. Oud-seminaristen vertellen wat hun heeft bewogen om op 12-jarige leeftijd al voor het priesterschap te kiezen en wat ze bij aankomst op het seminarie meemaakten. Dreiluik is te bestellen door overmaking van 16 euro op gironummer 444 600 t.n.v. de VPRO in Hilversum o.v.v. serie De Priesterfabriek. INFO: -‘Vrouwen in de heelkunde: Een cultuurhistorische beschouwing’- Mimi Mulder en Ella de Jong, uitg. Belvédère/Medidact, isbn 90 71736 25 3 -‘Bronnenuitgave Nederlandse Ontwikkelingssamenwerking’, deel 1 1945-1963 – Marc Dierikx e.a., uitg. Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, isbn 90 5216 118 6 -‘Pubers voor God: Het leven op een kleinseminarie in de jaren vijftig’- Henk Kroon, uitg. Valkhof Pers, isbn 90 5625 124 4