Verhalen van honderdjarigen

Fragment OVT 12 mei 2002 uur 2 (7,5 min.)

Verhalen van honderdjarigen

Fragment OVT 12 mei 2002 uur 2 (7,5 min.)

Eeuwelingen hebben dikwijls heel wat meegemaakt. Een enkeling kan daar nog levendig over vertellen. Het is de liefde waarmee de honderdjarigen over het verleden vertellen die Steffie van den Oord aanzette een boek te schrijven waarin ze tweeëntwintig levensverhalen van honderdjarigen optekende. Marnix Koolhaas spreekt met de schrijfster over deze geschiedenissen doorspekt met emotie. Boek: Eeuwelingen. Levensverhalen van honderdjarigen in Nederland, door: Steffie van den Oord.

Dit fragment is onderdeel van

Ovt

10.00-11.00: De column van oud-parlementair journalist Kees Sorgdrager. N.a.v. de moord op Pim Fortuyn een gesprek met historicus Henk van Nierop over de politieke moorden uit de Gouden Eeuw zoals die op Willem van Oranje. Verder Hagar Peeters over haar biografie van een boef ‘Gerrit de Stotteraar’die zondagmiddag wordt gepresenteerd. Gerrit de Stotteraar was een van de meest beruchte inbrekers uit de vaderlandse geschiedenis en kreeg zijn bijnaam vanwege zijn spraakgebrek. 11.00-12.00: Een in memoriam van de essayist en hoogleraar Franse letterkunde Sem Dresden. Een reportage over de Kozakken in Nederland, een vergeten groep bevrijders uit 1813. En aandacht voor het boek van Steffie van den Oord over ‘Eeuwelingen. Levensverhalen van honderdjarigen’. Vanaf 11.25 Het Spoor terug: Kelderratten Hoewel Nijmegen vlak na de Amerikaanse luchtlandingen van 17 september 1944 bevrijd wordt, blijft de Waalstad vanwege het strategische belang van de Waalbrug zes maanden lang frontstad. Tot begin 1945 wordt de stad door de Duitse troepen vanuit de Betuwe en het Reichswald dagelijks bestookt met tientallen granaten. Honderden huizen branden af of zijn onbewoonbaar. Duizenden Nijmegenaren leven noodgedwongen in schuilkelders. In het klooster van de paters Franciscanen in de Vermeerstraat wonen zo’n 100 mannen vrouwen en kinderen zes maanden lang ondergronds. Al vanaf de eerste dag na de luchtlandingen worden zij door de paters opgevangen. In deze spoor terug het relaas van een aantal bewoners uit deze schuilkelder. Samenstelling Gerard Leenders INFO: -‘Gerrit de Stotteraar, Biografie van een boef ‘- Hagar Peeters, uitg. Podium isbn 90 5759 104 9 -‘Het verrraad van het Noorderkwartier: Oorlog, terreur en recht in de Nederlandse Opstand’ – Henk van Nierop, uitg. Bert Bakker (1999), isbn 90 351 2050 7 -‘Met gevelde lans en losse teugel: Kozakken in Nederland 1813-1814’- Anne Aalders, uitg. Profiel, isbn 90 7678 104 4 -‘Eeuwelingen. Levensverhalen van honderdjarigen in Nederland’ – Steffie van den Oord, uitg. Contact, isbn 90 254 1579 2 - ' Het vreemde vermaak dat lezen heet', een keuze uit de essays - Sem Dresden, uitg. Meulenhoff 1997, isbn 90 290 5545 6 Het Historische 'Vers van de Week', OVT 12 mei 2002 Een week schreef zijn eigen geschiedenis En zal die nog wel een tijdje blijven schrijven 6 mei 2002 als kanteling van de tijd Jan Romein revisited Een nieuw ‘Breukvlak van Twee Eeuwen’? Melkert of Mussert Johnson als Molenaar De nu oude linksen uit de sixties Schieten slapend op het rode pluche In een reactionaire reflex Bij het weer aanschouwen Van de reeds lang vergeten proleet, Onherkenbaar in zijn nieuwe gedaante De pet van weleer Vervangen door een ‘matje’ in de nek. De meid met schorten draagt nu leggings over het teveel aan vet In plaats van de oude trotse vaandels Hangt tussen de geheven Feyenoord-sjaaltjes Nu een stille ballon met PIM in een Rood Hart Hoe de oude ruggengraat der natie Opeens weer zichtbaar werd Ole Ole - Hoezee - Houzee Freek de Jonge roept de Koningin te hulp Mon dieu, mon dieu Aiyez pitié de moi, et de ce pauvre peuple...