De Bazuin 90 jaar een katholiek blad

Fragment OVT 25 november 2001 uur 2 (8,5 min.)

De Bazuin 90 jaar een katholiek blad

Fragment OVT 25 november 2001 uur 2 (8,5 min.)

Dit fragment is onderdeel van

Ovt

10.00-11.00: De column van oud-parlementair journalist Kees Sorgdrager. Wordt de bollenstreek geruimd? Gesprek met 'bollendeskundige' Jan Zwetsloot over de geschiedenis van het nationaal produkt :de bloembol N.a.v. de deze week uitgelekte nota waarin sprake is van opheffing van de bollenstreek. En in OVT de vraag: 'Is er nog toekomst voor de Volkscultuur in een multicultureel Nederland?' Gesprek met promovendus Ad de Jong, werkzaam bij het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem en auteur van het zojuist verschenen boek 'Dirigenten van de herinnering: Musealisering en Nationalisering van de volkscultuur 1815-1940'. 11.00-12.00: een reportage met Lotte Jensen over haar boek 'Bij uitsluiting voor de vrouwelijke sekse geschikt', over Vrouwentijdschriften en journalistes in Nederland in de achttiende en negentiende eeuw. En aandacht voor het 90-jarige bestaan van 'De Bazuin', opinieblad voor geloof en samenleving, cultuur en spiritualiteit. Een gesprek met de hoofdredacteur Jan van Hooydonk Vanaf 11.25 Het Spoor terug: : Working Class Hero Een vierdelige serie over de ontstaansgeschiedenis van de Socialistische Partij in Oss. Ofwel: de zoektocht naar de vraag hoe een groepje revolutionaire hemelbestormers uit de jaren '70 er in slaagde om bijna veertig percent van de bevolking achter zich te krijgen in een stad zonder enige socialistische traditie. Aflevering 1: De voedingsbodem 4-Delige serie is te bestellen door overmaking van f 27,50 (cassette) of f 35,- (cd) op gironummer 444 600 t.n.v. de vpro in Hilversum, o.v.v. OVT: Working Calss Hero (of SP in Oss). Info: - De dirigenten van de herinnering: Musealisering en nationalisering van de volkscultuur in Nederland 1815-1940 - Ad de Jong, uitg. SUN, isbn 90 5875 022 1 - 'Bij uitsluiting voor de vrouwelijke sekse geschikt', Vrouwentijdschriften en journalistes in Nederland in de achttiende en negentiende eeuw - Lotte Jensen, uitg. Verloren, isbn 90 6550 665 9 - 'Het geheim van Oss', Een geschiedenis van de SP - Kees Slager, uitg. Atlas, isbn 90 450 0563 8 - Stichting De Bazuin, tel: 073-622 02 69, Den Bosch e-mail: de.bazuin@wxs.nl - Geschiedeniskalender, uitg. SDU, isbn 90 12 08767 0 De bollenstreek: www.houhetbloeiend.nl