Column van Kees Sorgdrager Het interview dat niet doorging

Fragment OVT 23 december 2001 uur 1 (6,5 min.)

Column van Kees Sorgdrager Het interview dat niet doorging

Fragment OVT 23 december 2001 uur 1 (6,5 min.)

Het vullen van de uitzending van het radioprogramma Met het oog op morgen met kerst 1990 bleek voor Sordrager een zorgelijke onderneming. Het programma had, bij gebrek aan nieuws met kerst, gevuld moeten worden met een vooraf opgenomen interview met de schrijver-diplomaat F. Springer (pseudoniem van Carel Jan Schneider). Sordrager kwam de avond tevoren niet verder dan de dodelijke vraag, heeft u wel eens iets leuks meegemaakt? Ook Springer had zo zijn twijfels. Met het oog op morgen werd gered door een Surinaamse telefoon-coup.

Dit fragment is onderdeel van

Ovt

10.00-11.00: De column van Kees Sorgdrager Een gesprek over overheidsvoorlichting met voorlichter Luuk Hajema n.a.v. zijn onlangs verschenen proefschrift 'De glazenwassers van het bestuur: Lokale overheid, massamedia, burgers en communicatie: Groningen in landelijk perspectief 1945-2001'. En een gesprek met de jurist Anton van Kalmthout over de geschiedenis van de werkstraf. Hij promoveerde afgelopen week op dit onderwerp met het proefschrift "Si non solvit in opere...": Bijdragen over de geschiedenis en ontwikkeling van onbetaalde arbeid als strafsanctie. "Werkstraf moet op veel fronten herzien worden" De werkstraf bestaat zo'n dertig jaar en is een veelgebruikte sanctie. Onomstreden is deze vorm van straf echter bepaald niet. Als er geen maatregelen worden genomen, zal het maatschappelijk draagvlak voor de werkstraf sterk afnemen en het voortbestaan ervan zal op het spel komen staan. Dat is een van de belangrijkste conclusies uit het proefschrift dat drs. Anton M. van Kalmthout schreef over de geschiedenis en ontwikkeling van onbetaalde arbeid als strafsanctie. 11.00-12.00: In het tweede uur een gesprek met Jozef Peters over 'Selfkant'. Na 1/1/2002 raakt Nederland een stukje grond van 6 kilometer lang kwijt, de N 274 tussen Brunssum en Roermond, die door Duitsland loopt. De weg werd tusen 1949 en 1963 aangelegd toen dit stukje land bij Nederland hoordonder de naam Tudderen Tudderen werd weer teruggegeven aan Duitsland en werd weer selfkant alleen de weg bleef Nederlands. een reportage over de veiling bij Sotheby's van de nalatenschap van mr. Herman Daendels, de laatste mannelijke afstammeling van de bekende patriottische Generaal en Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië, Herman Willem Daendels. En een gesprek met Ben Teensma, bezorger van het boek ' Nederlanders in Brazilië (1624-1654): De invloed van de Hollandse bezetting op het leven en de cultuur in Noord-Brazilië' van José Antonio Gonsalves de Mello. Vanaf 11.25 Het Spoor terug: Dik Trom Dit jaar beleefde het boek 'Uit het leven van Dik Trom' zijn 100ste druk. Schrijver C. Joh. Kieviet schreef het boek in 1891 omdat hij vond dat er geen leuke kinderboeken waren. En daarom creëerde hij de kwajongen met het gouden hart Dik Trom. Een programma over het ontstaan van Dik Trom, de pedagogische opvattingen van zijn geestelijk vader en de kritiek die Kieviet te verduren kreeg. Spoor terug is te bestellen door overmaking van f 15.- (cassette) of f 19,75 (CD) op gironummer 444 600 t.n.v. de VPRO in Hilversum, o.v.v. OVT: Dik Trom + uitzenddatum. INFO: - 'De glazenwassers van het bestuur: Lokale overheid, massamedia, burgers en communicatie: Groningen in landelijk perspectief 1945-2001' - Luuk Hajema, uitg. van Gorcum, isbn 90 232 3761 7 - "Si non solvit in opere..." :Bijdragen over de geschiedenis en ontwikkeling van onbetaalde arbeid als strafsanctie - A. van Kalmthout , uitg. Wolf Legal Publishers, Nijmegen, tel: 024- 355 1904, isbn 90-5850-018-7 - ' Nederlanders in Brazilië (1624-1654): De invloed van de Hollandse bezetting op het leven en de cultuur in Noord-Brazilië' van José Antonio Gonsalves de Mello - B.N. Teensma, uitg. Walburg Pers, isbn 90 5730 174 1