De taakstraf als omstreden strafsanctie

Fragment OVT 23 december 2001 uur 1 (20,5 min.)

De taakstraf als omstreden strafsanctie

Fragment OVT 23 december 2001 uur 1 (20,5 min.)

Onbetaalde arbeid als strafsanctie bestaat in Nederland dertig jaar, wordt veel toegepast, maar is zeer omstreden. Kalmhout concludeert in zijn promotie onder andere dat het maatschappelijke draagvlak voor de werkstraf sterk zal afnemen en het voortbestaan ervan op het spel zal komen te staan, als er geen maatregelen worden genomen. Marnix Koolhaas spreekt met de promovendus, die uitlegt hoe de taakstraf een beetje aan het eigen succes ten onder is gegaan. Si non solvit in opere. Bijdragen over de geschiedenis en ontwikkeling van onbetaalde arbeid als strafsanctie . Anton van Kalmhout

Dit fragment is onderdeel van

Ovt

10.00-11.00: De column van Kees Sorgdrager Een gesprek over overheidsvoorlichting met voorlichter Luuk Hajema n.a.v. zijn onlangs verschenen proefschrift 'De glazenwassers van het bestuur: Lokale overheid, massamedia, burgers en communicatie: Groningen in landelijk perspectief 1945-2001'. En een gesprek met de jurist Anton van Kalmthout over de geschiedenis van de werkstraf. Hij promoveerde afgelopen week op dit onderwerp met het proefschrift "Si non solvit in opere...": Bijdragen over de geschiedenis en ontwikkeling van onbetaalde arbeid als strafsanctie. "Werkstraf moet op veel fronten herzien worden" De werkstraf bestaat zo'n dertig jaar en is een veelgebruikte sanctie. Onomstreden is deze vorm van straf echter bepaald niet. Als er geen maatregelen worden genomen, zal het maatschappelijk draagvlak voor de werkstraf sterk afnemen en het voortbestaan ervan zal op het spel komen staan. Dat is een van de belangrijkste conclusies uit het proefschrift dat drs. Anton M. van Kalmthout schreef over de geschiedenis en ontwikkeling van onbetaalde arbeid als strafsanctie. 11.00-12.00: In het tweede uur een gesprek met Jozef Peters over 'Selfkant'. Na 1/1/2002 raakt Nederland een stukje grond van 6 kilometer lang kwijt, de N 274 tussen Brunssum en Roermond, die door Duitsland loopt. De weg werd tusen 1949 en 1963 aangelegd toen dit stukje land bij Nederland hoordonder de naam Tudderen Tudderen werd weer teruggegeven aan Duitsland en werd weer selfkant alleen de weg bleef Nederlands. een reportage over de veiling bij Sotheby's van de nalatenschap van mr. Herman Daendels, de laatste mannelijke afstammeling van de bekende patriottische Generaal en Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië, Herman Willem Daendels. En een gesprek met Ben Teensma, bezorger van het boek ' Nederlanders in Brazilië (1624-1654): De invloed van de Hollandse bezetting op het leven en de cultuur in Noord-Brazilië' van José Antonio Gonsalves de Mello. Vanaf 11.25 Het Spoor terug: Dik Trom Dit jaar beleefde het boek 'Uit het leven van Dik Trom' zijn 100ste druk. Schrijver C. Joh. Kieviet schreef het boek in 1891 omdat hij vond dat er geen leuke kinderboeken waren. En daarom creëerde hij de kwajongen met het gouden hart Dik Trom. Een programma over het ontstaan van Dik Trom, de pedagogische opvattingen van zijn geestelijk vader en de kritiek die Kieviet te verduren kreeg. Spoor terug is te bestellen door overmaking van f 15.- (cassette) of f 19,75 (CD) op gironummer 444 600 t.n.v. de VPRO in Hilversum, o.v.v. OVT: Dik Trom + uitzenddatum. INFO: - 'De glazenwassers van het bestuur: Lokale overheid, massamedia, burgers en communicatie: Groningen in landelijk perspectief 1945-2001' - Luuk Hajema, uitg. van Gorcum, isbn 90 232 3761 7 - "Si non solvit in opere..." :Bijdragen over de geschiedenis en ontwikkeling van onbetaalde arbeid als strafsanctie - A. van Kalmthout , uitg. Wolf Legal Publishers, Nijmegen, tel: 024- 355 1904, isbn 90-5850-018-7 - ' Nederlanders in Brazilië (1624-1654): De invloed van de Hollandse bezetting op het leven en de cultuur in Noord-Brazilië' van José Antonio Gonsalves de Mello - B.N. Teensma, uitg. Walburg Pers, isbn 90 5730 174 1