Thomas von der Dunk over de Nederlandse worsteling met zichzelf God en Europa

Fragment OVT 13 januari 2002 uur 1 (21 min.)

Thomas von der Dunk over de Nederlandse worsteling met zichzelf God en Europa

Fragment OVT 13 januari 2002 uur 1 (21 min.)

Nederland worstelt met zichzelf, god en Europa. Thomas von der Dunk over calvinistische god van Nederland, het Huis van Oranje, burgerlijkheid en de positie van Nederland in de wereld. Jos Palm spreekt met de cultuurhistoricus over zijn gebundelde essays. Waarom is Von der Dunk met zijn pessimistische boodschap het troetelkind van de media geworden? Alleen op de wereld. De Nederlandse worsteling met zichzelf, God en Europa . Thomas von der Dunk

Dit fragment is onderdeel van

Ovt

10.00-11.00: De column van oud-parlementair journalist Kees Sorgdrager. Zaterdag vindt het slotdebat plaats over de toekomst van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Schrijver Nicolaas Matsier en journaliste Selma Schepel over de geschiedenis en de toekomst van de Waterlinie. En een interview met cultuurhistoricus Thomas von der Dunk n.a.v. het verschijnen van zijn gebundelde essays onder de titel 'Alleen op de wereld', de Nederlandse worsteling met zichzelf, God en Europa. 11.00-12.00: In het tweede uur een reportage n.a.v. het stoppen van modekoning Yves Saint Laurent. En aandacht voor de start van het VOC-jaar met o.a. een fototentoonstelling in het Rijskmuseum in Amsterdam met foto's van Ferry André de la Porte van Nederlandse graven en forten in India uit de VOC-periode. Vanaf 11.15 Het Spoor terug: De Koeriers van Moskou, een serie over spionnen, speurders en saboteurs Deel 2: De Kozakken van Broekhoff Sinds het najaar van 1917 bespioneert de Amsterdamse commissaris Karel Henri Broekhoff Nederlandse communisten. In nauwe samenwerking met de Gestapo brengt hij hun handel en wandel in kaart. Als de Duitse troepen Nederland in 1940 Nederland bezetten vormen de communisten een gemakkelijke prooi voor de Duitse geheime politie… U kunt van deze uitzending een CD bestellen door overmaking van 9 Euro op postbanknummer 444600 t.n.v. de VPRO in Hilversum, o.v.v. Koeriers van Moskou deel 1. U kunt ook de hele serie op CD bestellen. In dat geval moet u 23 Euro overmaken op hetzelfde postbanknummer 444600 t.n.v. de VPRO in Hilversum, o.v.v. Koeriers van Moskou - serie. Het boek 'De Koeriers van Moskou' Hans Olink verschijnt bij uitgeverij Aksant in Amsterdam . U kunt dit boek bestellen via de VPRO - zie de bon in de komende VPRO-gidsen - of gewoon in de boekhandel. INFO: - 'Alleen op de wereld: De Nederlandse worsteling met zichzelf, God en Europa'- Thomas von der Dunk, uitg. van Gennep, isbn 90 5515 311 7 - Tentoonstelling 'Foto's uit verre landen': Uit de Nationale Fotocollecties en van Ferry André de la Porte - Rijksmuseum, Amsterdam t/m 7 april 2002 - 'De koeriers van Moskou', over communisten, spionnen en saboteurs tijdens de koude oorlog - Hans Olink, uitg. Aksant, isbn 90 5260 027 9 (verschijnt half januari)