Spoor terug: Blowen in de polder

OVT, 26 augustus 2001 uur 1 (52 min.)

Spoor terug: Blowen in de polder

OVT, 26 augustus 2001 uur 1 (52 min.)

In een boerderij in Schoorl en in een kraakpand in Oeffelt verzamelt zich tot onvrede van de burgerij het langharige werkschuwe tuig. Ze brengen hun dagen door in een roes van drank en drugs. Serie over de jeugd van tegenwoordig. Samenstelling Kees Slager. (Herhaling van 16 april 1991)

Dit fragment is onderdeel van

Ovt

Serie: Die jeugd van tegenwoordig (slot) Drie weken lang staan de belevenissen van de ongeorganiseerde jeugd centraal. Wat deden en dachten jongeren door de jaren heen en hoe reageerden autoriteit en clerus op hun aanstootgevend gedrag. 10.00-11.00: Blowen in de polder In een boerderij in Schoorl en in een kraakpand in Oeffelt verzamelt zich tot grote onvrede van de burgerij 'het langharig werkschuw tuig'. Zij brengen hun dagen door in een roes van drank en drugs 11.00-12.00: No future Het is 1977 als met de Sex Pistols de punk uit Engeland naar ons land overwaait. In Amsterdam openen scholieren Punkclub DDT en galerie Anus. De jeugd spuugt naar elkaar en hun idolen, ze siert zich op met veiligheidsspelden en kettingen en heeft schijt aan alles. INFO: Serie 'Die jeugd van tegenwoordig' Te bestellen voor f 90,- (cd) of f 62,50 (cassette) door overmaking op gironummer 444 600 t.n.v. de VPRO in Hilversum, o.v.v. OVT serie De jeugd van tegenwoordig Per uur: f 19,75 (cd) of f 15,- (cassette) dan o.v.v . datum + uur