Comité 4 en 5 mei over monumenten website

Fragment OVT 16 september 2001 uur 2 (7,5 min.)

Comité 4 en 5 mei over monumenten website

Fragment OVT 16 september 2001 uur 2 (7,5 min.)

Het project Nationale Website Oorlogsmonumenten probeert alle oorlogsmonumenten van Nederland op een website te krijgen. En informatie waar en waarom ze zijn opgericht. Men probeert het project in april 2002 af te hebben. Marnix Koolhaas spreekt met woordvoerder Aik Meeuse.

Dit fragment is onderdeel van

Ovt

10.00-11.00: De column van oud-parlementair journalist Kees Sorgdrager. Verder in het eerste uur een gesprek met prof. Sjoerd Pieter van Koningsveld over de eeuwenlange controverse tussen de Westelijke en de islamitische wereld, en met prof. Herman von der Dunk, die de gebeurtenissen in de Verenigde Staten beziet in het licht van de grote 'keerpunten' uit de twintigste eeuw. 11.00-12.00: In het tweede uur aandacht voor het project van het Comité 4 en 5 mei om een digitaal overzicht van oorlogsmonumenten geven op een website. Daarop komen dan de verhalen achter de monumenten.. Een reportage n.a.v. de presentatie van het boek 'Absent, herinneringen aan het Joods Lyceum Amsterdam 1941-1943' van Dieke Hondius. En een interview met Willem Bevaart over zijn onlangs verschenen boek 'De onderofficier in het Nederlandse leger 1568-2001' Vanaf 11.25 Het Spoor terug: De volkstuin Een tweeluik over de geschiedenis van de volkstuin in Nederland, afl.1. In de 19e eeuw ontstonden 'de nutstuinen' in Nederland, waar arbeiders hun eigen groenten konden verbouwen. In 1917 komen de zelfstandige tuindersverenigingen van de grond en komt naast de nutstuin de siertuin in opkomst. In dit eerste deel vertellen mensen over hun tijd op de volkstuin in de jaren dertig en veertig, oftewel de crisis- en oorlogsjaren. Tweeluik is voor f 15,- (cassette) of f 19,75 (cd) te bestellen op gironummer 444 600 t.n.v. de vpro in Hilversum, o.v.v. OVT: de volkstuin. INFO: - 'Absent, herinneringen aan het Joods Lyceum Amsterdam 1941-1943,' Dienke Hondius, Uitgeverij Vassallucci, isbn 90 5000 322 2. - 'De onderofficier in het Nederlandse leger 1568-2001' - Willem Bevaart, uitg. SDU, isbn 90 12 09286 8 - Comité 4 en 5 mei: www.4en5mei.nl