Correspondentie tussen Max Kohnstamm en Philip Kohnstamm

Fragment OVT 14 oktober 2001 uur 1 (22 min.)

Correspondentie tussen Max Kohnstamm en Philip Kohnstamm

Fragment OVT 14 oktober 2001 uur 1 (22 min.)

In 1938-39 bestudeerde de Amsterdamse student Max Kohnstamm in de Verenigde Staten de New Deal van president Roosevelt. In die periode schreef hij brieven aan zijn vader Philip Kohnstamm (1875-1951), die hoogleraar was aan de universiteit van Amsterdam. De brieven gingen voor een deel over de naderende oorlogsdreiging. Hitler kon gewoon zijn gang gaan en Amerika bleef passief. Jos Palm spreekt met Max Kohnstamm (1914), voormalig Europees topdiplomaat. Ook over de Amerikaanse reacties op Bin Laden en Afghanistan nu. Nog is er geen oorlog. Briefwisseling tussen Max en Philip Kohnstamm 1938-1939, door: Dolph Kohnstamm.

Dit fragment is onderdeel van

Ovt

10.00-11.00: De column van oud-parlementair journalist Kees Sorgdrager. Deze week werd de Koersk door Nederlandse bergers geborgen. In OVT aandacht voor de historie van deze 'Hollandse Glorie': het slepen en bergen van scheepswrakken. Met oud-kapitein Piet van Eyk en Nico Ouwehand van het sleepvaartmuseum in Maassluis. Een gesprek met Max Kohnstamm (voormalig Europees topdiplomaat en particulier-secretaris van Koningin Wilhelmina) over de oorlogsdreiging in 1939 en de oorlogsdreiging nu. Kohnstamm vertelt over de Amerikaanse reakties op Hitler toen en over de Amerikaanse reakties op Osama Bin Lade nu. N.a.v. het verschijnen, op 25 oktober a.s. van het boek 'Nog is er geen oorlog', een briefwisseling uit de jaren 1938-1939 tussen Max Kohnstamm en zijn vader, Philip Kohnstamm. Philip is dan hoogleraar in de pedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam. Max is dat jaar student geschiedenis in de Verenigde Staten. Hij bestudeert er voornamelijk de praktijk van de New Deal. De correspondentie wordt bezorgd door Dolph Kohnstamm, kleinzoon van de een en neef van de ander. 11.00-12.00: Aandacht voor de tentoonstelling 'Het gezicht van Amsterdam: Nieuwe Amsterdammers gefotografeerd 1900-2000', in het Gemeentearchief Amsterdam. En antropoloog Fridus Steijlen doet verslag van zijn reis naar Japan waar hij onderzoek deed naar hoe Japan met zijn oorlgosverleden omgaat. Vanaf 11.25 Het Spoor terug: De kwestie Golub Een reconstructie van een klein incident met grote politieke gevolgen ten tijde van de koude oorlog. 1961 Het jaar van het Varkensbaaiincident en de bouw van de Berlijnse Muur. De koude oorlog op een hoogtepunt. Ook Nederland krijgt ermee te maken als de Russische biochemicus Alexei Golub op 7 oktober 1961 politiek asiel aanvraagt. Gevolg: een vechtpartij op Schiphol tussen de Russische ambassadeur Ponomarenko en de Nederlandse marechaussee, de persona non grataverklaring van de Nederlandse ambassadeur in de Sovjet-Unie en de uitwijzing van Ponomarenko. Een jaar lang worden de politieke betrekkingen tussen de Sovjet-Unie en Nederland bevroren. Spoor terug is te bestellen door overmaking van f 15.- (cassette) of f 19,75 (CD) op gironummer 444 600 t.n.v. de VPRO in Hilversum, o.v.v. Spoor terug: Golub + uitzenddatum. INFO: - 'Nog is er geen oorlog: Briefwisseling tussen Max en Philip Kohnstamm 1938-1939- Dolph Kohnstamm, isbn 90 5629 201 3, uitg. AUP, (verschijnt 25/10), www.aup.nl - Tentoonstelling 'Het gezicht van Amsterdam: Nieuwe Amsterdammers gefotografeerd 1900-2000', Gemeentearchief Amsterdam t/m 2/12/2001 Archiefgesprekken: 27 oktober, 1 en 17 november 2001, Gemeentearchief Amsterdam