De geschiedenis van de onderwijsinspectie

Fragment OVT 11 november 2001 uur 1 (25 min.)

De geschiedenis van de onderwijsinspectie

Fragment OVT 11 november 2001 uur 1 (25 min.)

Herinnert u zich van de lagere school die man in pak op dat te kleine kinderstoeltje achter in de klas? De onderwijzer voor de klas werd er zenuwachtig van. Een bekend beeld. Aan het begin van de 19de eeuw, met de toenemende verstedelijking, ontstond in het gemeentebestuur behoefte aan controle op, in eerste instantie vooral de kwaliteit van de Latijnse scholen van de eigen kinderen. Met het samengaan van de zeven provinciën tot het Koninkrijk der Nederlanden werd eenheid in het onderwijs belangrijk voor de eenheid van het Koninkrijk. Hoewel er ook al voor 1801een onderwijsinspectie vanuit de kerk bestond, werd er pas na die tijd volgens een vast kader gewerkt. Annelies van der Goot spreekt met de schrijver van het boek een speurtocht naar samenhang. Nan Dodde over de geschiedenis van de onderwijsinspectie. Boek: Een speurtocht naar samenhang: Het rijksschooltoezicht van 1801 tot 2001 door dr. N. Dodde.

Dit fragment is onderdeel van

Ovt

10.00-11.00: De column van oud-parlementair journalist Kees Sorgdrager. De onderwijsinspectie in Nederland bestaat 200 jaar. De onderwijshistoricus Nan Dodde beschreef de geschiedenis van de onderwijsinspectie in het boek 'Een speurtocht naar samenhang: Het rijksschooltoezicht van 1801 tot 2001'. Een gesprek met Nan Dodde. Verder aandacht voor het verschijnen van het honderdste deel in de reeks werken van de Linschoten-Vereeniging. Deze Vereeniging werd in 1908 opgericht met als doel belangrijke historische Nederlandse reis- en landbeschrijvingen uit te geven. Het honderdste deel doet verslag van een van de vroege reizen naar de Oost in het boek 'Dodo's en galjoenen. De reis van het schip Gelderland naar Oost-Indië, 1601-1603', bezorgd door Perry Moree. Een gesprek met Perry Moree en VOC-historicus Femme Gaastra en oud-secretaris van de Linschoten Vereeniging. 11.00-12.00: Aandacht voor de kwestie Geesje Bleeker, een vrouw die onterecht werd beschuldigd van verraad in de Tweede Wereldoorlog. Zo bleek 56 jaar na dato na een toevallige ontdekking van de Historische Vereniging in het Drentse Beilen. Het ging om verraad van de illegale radiozender in Drijber. Een reportage over de toga in Nederland, n.a.v. het verschijnen van het boek 'De komst van de toga', een historisch onderzoek naar het verdwijnen van mantel en bef en de komst van de toga op de Nederlandse kansels, 1796-1898 van dr. M.J. Aalders Een gesprek met Agnes Amelink over haar zojuist verschenen boek 'De gereformeerden' Vanaf 11.25 Het Spoor terug: Recht voor Iedereen! Voor de Wet is iedereen gelijk, maar in de praktijk kost het halen van je recht meestal een hoop geld. De sociale advocatuur probeerde die leemte in de rechtshulp vanaf de jaren ' 60 te bestrijden. Niet op straat, maar in rechtswinkels en Kollektieven. Deel 1: Gymschoenen onder een Toga Tweeluik is te bestellen door overmaking van f 15.- (cassette) of f 19,75 (CD) op gironummer 444 600 t.n.v. de VPRO in Hilversum, o.v.v. OVT:Recht voor iedereen + uitzenddatum. INFO: - 'Een speurtocht naar samenhang: Het rijksschooltoezicht van 1801 tot 2001', - dr. N.L. Dodde, isbn 90 5910 012 3, uitg. SDU - 'Dodo's en galjoenen. De reis van het schip Gelderland naar Oost-Indië, 1601-1603' -Perry Moree, isbn 90 5730 171 7, uitg. Walbug Pers - 'De gereformeerden' - Agnes Amelink, isbn 90 351 2261 5, uitg. Bert Bakker - 'De komst van de toga' - dr. M.J. Aalders, isbn 90 5166 857 0, uitg. Eburon