OVT: VPRO 75 jaar (jubileumuitzending)

VPRO, 27 mei 2001

OVT: VPRO 75 jaar (jubileumuitzending)

VPRO, 27 mei 2001

Wekelijks geschiedenisprogramma met discussies, reportages en ooggetuigenverslagen.
Met als vaste onderdelen een column en de rubriek 'Het spoor terug'.
Wekelijks geschiedenisprogramma. Deze aflevering een speciale
uitzending in verband met het 75-jarig jubileum van de VPRO.
Bevat de volgende onderdelen:
1. column van programmamaker Klaas Vos in de vorm van een
'morgenwijding' zoals VPRO-oprichter dominee Everhard
Spelberg die altijd voordroeg;
2. vraaggesprekken met het oudste en jongste VPRO-lid over de
reden van hun lidmaatschap;
3. discussie over het heden, verleden en de toekomst van de
VPRO. Discussiedeelnemers zijn: Anton Zijderveld,
hoogleraar sociologie; Jude Kehla, lid van de
programma-adviesraad van de RVU en van de adviesraad van de
Raad voor Cultuur; Arend-Jan Heerma van Voss, hoofdredacteur
Radio van de VPRO. Onderbroken voor een fragment van het
programma Radio Bergeijk;
4. column van gastcolumnist Jan Wolkers, schrijver, over het
VPRO-gevoel;
5. rubriek 'Het spoor terug', waarin de documentaire 'Op zoek
naar de Wachters' over VPRO-leden en hun 'VPRO-gevoel'. Bevat
vraaggesprekken op verschillende locaties met
oud-VPRO-medewerker Jan Nieuwenhuis en verschillende
VPRO-leden.
Geïllustreerd met historische fragmenten van VPRO-programma's
en verschillende uitvoeringen van het VPRO-lied 'De
Wachters', onder andere door Russische straatmuzikanten in
Amsterdam;
6. vraaggesprekken met enkele eregasten die langer dan
vijftig jaar lid zijn van de VPRO over hun lidmaatschap.

Sprekers Heerma van Voss, Arend Jan hoofdredacteur Radio VPRO
Kehla Wirnkar, J. lid programma-adviesraad RVU, lid adviesraad Raad voor Cultuur; Nieuwenhuis, J. oud-medewerker VPRO; Wolkers, Jan schrijver
Zijderveld, A.C. hoogleraar sociologie Erasmus Universiteit Rotterdam
Namen Raad voor Cultuur ; VPRO
Makers Koolhaas, Marnix (interviewer)
Koolhaas, Marnix (presentatie)
Nauta, Astrid (presentatie)
Palm, Jos (interviewer)
Palm, Jos (verslaggever)

Dit fragment is onderdeel van

Ovt

10.00-11.00: Speciale jubileumuitzending naar aanleiding van het 75 jarig bestaan van de VPRO. De VPRO bestaat 75 jaar. Een mooie leeftijd, maar hoe vitaal is de oude dame? Heeft zij haar taak volbracht, en is het tijd om stijlvol en vastberaden het omroeppolitieke gekrakeel te verlaten en te genieten van een welverdiende oude dag? Of moet de oude dame gerevitaliseerd worden om met hernieuwde kracht de rol als luis in de pels spelen? In een twee uur durende analyse probeert OVT op basis van heden en verleden antwoorden te formuleren op het prangende dilemma waarmee de VPRO nu geconfronteerd wordt. Uitgangspunt daarbij zal zijn het nimmer opgeloste vrijzinnige dilemma dat al in 1951 bijna tot een schisma leidde: moet het gemengd kamperen nu wel of niet gepropageerd worden? Om het dilemma te ontrafelen zal zelfs de oprichter van de V.P.R.O., dominee Everhard Spelberg, om raad gevraagd worden. De 88-jarige mevrouw Ludriks, VPRO-lid sinds 1935, zal in debat gaan met het jongste VPRO-lid. Vanaf de zijlijn zal het debat becommentarieerd worden door socioloog Anton Zijderveld, radiobaas Arend-Jan Heerma van Voss en onpartijdig mediawatcher Jude Kehla. 11.00-12.00: De column van Jan wolkers met zijn herinnering aan de VPRO. En een uitgebreide documentaire de 'Mens achter de VPRO' ontleed worden, en zal live worden geschakeld met Bergeijk, waar de plaatselijke VPRO-afdeling in crisisberaad bijeen is.