Jan Wolkers over de VPRO

OVT, 27 mei 2001

Jan Wolkers over de VPRO

OVT, 27 mei 2001

In de onnavolgbare column 'De weerschijn de vrijzinnigheid' spreekt het 75-jarige VPRO-lid Jan Wolkers over zijn ervaring met de VPRO. Hij nam ooit een plantenbak bij een bijeenkomst mee. Fragment OVT 27 mei 2001 uur 2 (6,5 min.)

Dit fragment is onderdeel van

Ovt

10.00-11.00: Speciale jubileumuitzending naar aanleiding van het 75 jarig bestaan van de VPRO. De VPRO bestaat 75 jaar. Een mooie leeftijd, maar hoe vitaal is de oude dame? Heeft zij haar taak volbracht, en is het tijd om stijlvol en vastberaden het omroeppolitieke gekrakeel te verlaten en te genieten van een welverdiende oude dag? Of moet de oude dame gerevitaliseerd worden om met hernieuwde kracht de rol als luis in de pels spelen? In een twee uur durende analyse probeert OVT op basis van heden en verleden antwoorden te formuleren op het prangende dilemma waarmee de VPRO nu geconfronteerd wordt. Uitgangspunt daarbij zal zijn het nimmer opgeloste vrijzinnige dilemma dat al in 1951 bijna tot een schisma leidde: moet het gemengd kamperen nu wel of niet gepropageerd worden? Om het dilemma te ontrafelen zal zelfs de oprichter van de V.P.R.O., dominee Everhard Spelberg, om raad gevraagd worden. De 88-jarige mevrouw Ludriks, VPRO-lid sinds 1935, zal in debat gaan met het jongste VPRO-lid. Vanaf de zijlijn zal het debat becommentarieerd worden door socioloog Anton Zijderveld, radiobaas Arend-Jan Heerma van Voss en onpartijdig mediawatcher Jude Kehla. 11.00-12.00: De column van Jan wolkers met zijn herinnering aan de VPRO. En een uitgebreide documentaire de 'Mens achter de VPRO' ontleed worden, en zal live worden geschakeld met Bergeijk, waar de plaatselijke VPRO-afdeling in crisisberaad bijeen is.