Nederlands-Russische betrekkingen: bezoek koningin aan Rusland

Fragment OVT 3 juni 2001 uur 1 (24 min.)

Nederlands-Russische betrekkingen: bezoek koningin aan Rusland

Fragment OVT 3 juni 2001 uur 1 (24 min.)

Het temperament van Beatrix komt misschien van haar Russische voorouders. Zij bezoekt juni 2001 Rusland, het eerste officiële staatsbezoek van een Nederlands staatshoofd aan dit land. Hoogleraar Bruno Naarden van het Oost-Europa Instituut te Amsterdam vertelt over de Nederlands-Russische betrekkingen. Interview van Paul van der Gaag. Geluidfragment volkslied Sovjet Unie

Dit fragment is onderdeel van

Ovt

10.00-11.00: Met om 10.08 de column van de oud-parlementair journalist Kees Sorgdrager N.a.v het a.s. staatsbezoek van koningin Beatrix aan Rusland een gesprek met de hoogleraar Bruno Naarden van het Oost-Europa Instituut in Amsterdam over de Nederlands-Russische betrekkingen. Deze week verschijnt het proefschrift 'De Meridiaan van Moskou. De CPN en de Communistische Internationale (1919-1930)'van Gerrit Voerman. Een gesprek met hem over deze enorme invloed van het Sovjet-bewind op de CPN in deze periode. 11.00-12.00: Een gesprek met Hylke Speerstra over zijn boek 'De voorbije vloot: verhalen en herinneringen van de laatste echte schippers'. Een reportage over de stichting Historische Streekproef Nederlandse bevolking, gehuisvest in het IISG en een oproep in het kader van een oral history project "Sprekend Humanisme" op zoek naar mensen die actief zijn geweest in de vooroorlogse Jongeren Vredes Actie (JVA). Vanaf 11.25 Het Spoor terug: Van opiumkit tot heroïnebunker Toen juni 1925 de opiumwet van kracht werd bevroedden de opstellers niet dat in 2001 zwaar bepantserde auto's van de firma Brinks kilo's heroïne door Nederland vervoeren. Dat de heroïne gratis wordt verstrekt zal men destijds al helemáál absurd hebben gevonden. Toch wordt heroïne tegenwoordig in auto's met opschrift 'Waardetransport' bij instellingen voor verslavingszorg afgeleverd. Hoe heeft het zover kunnen komen? Verslaafden , buurt bewoners en andere direct betrokkenen over hun belevingswereld in Amsterdam, Rotterdam en Groningen. Tweeluik te bestellen door overmaking van f 15,0 (cassette) of f 19,75 (cd) op gironummer 444 600 t.n.v. de VPRO in Hilversum, o.v.v. Spoor terug 3 en 10 juni 2001. INFO: 'De Meridiaan van Moskou. De CPN en de Communistische Internationale (1919-1930)' - Gerrit Voerman, uitg. Veen, isbn 90 204 5638 5 'De voorbije vloot: verhalen en herinneringen van de laatste echte schippers' - Hylke Speerstra, uitg. Contact, isbn 90 254 1742 6 Humanistisch Archief, Utrecht, tel: 030-239 01 97 of tel: 030-239 01 72, e-mail: p.edelman@uvh.nl website: http://www.uvh.nl/archief Historische Streekproef Nederlandse bevolking, IISG, Amsterdam, tel: 020 - 668 58 66