150 jaar Koninklijk Instituut voor Taal- Land- en Volkenkunde

Fragment OVT 10 juni 2001 uur 2 (7 min.)

150 jaar Koninklijk Instituut voor Taal- Land- en Volkenkunde

Fragment OVT 10 juni 2001 uur 2 (7 min.)

Expedities door Nederlands-Indië zijn het onderwerp van de tentoonstelling Indië Ontdekt in het vernieuwde Rijksmuseum voor Volkenkunde. Ter gelegenheid van het 150-jarige bestaan van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde werd daarnaast een jubileumboek samengesteld. Jet Bakels vertelt verslaggever Gerard Leenders over de geschiedenis van het KITLV en over de tentoonstelling. Een reportage.

Dit fragment is onderdeel van

Ovt

10.00-11.00: De column van de schrijfster Mies Bouhuys. Een gesprek met politicoloog Meindert Fennema en de journalist (Groene Amsterdammer) Peter Vermaas over het onlangs door het IISG (Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis) verworven archief van de CD'er Janmaat. En een reaktie van de direkteur van het IISG Jaap Kloosterman. En een interview met Peter van Overbeeke over zijn onlangs verschenen boek 'Kachels, geisers en fornuizen: Keuzeprocessen en energieverbruik in Nederlandse huishoudens 1920-1975'. 11.00-12.00: Het gemeentearchief in Dordrecht als eerste archief in Nederland met het vastleggen van de geschiedenis van de allochtone bevolking. Een gesprek met de gemeentearchivaris Charles Jeurgens en een vertegenwoordiger van de Turkse vereniging. Aandacht voor het 150 jarig jubileum van het Koninklijk Instituut voor Taal-, land- en Volkenkunde (KITLV) en hun jubileum tentoonstelling in het Rijksmuseum voor volkenkunde in Leiden. 14 Juni wordt het archief van één van de oudste chemische fabrieken in Nederland 'Zinkwit' uit Eysden overgedragen aan het Sociaal Historisch Centrum Limburg. Een gesprek hierover met Henk Boersma, voorzitter van de Stichting Eysdens Verleden. Vanaf 11.25 Het Spoor terug: Van opiumkit tot heroïnebunker, deel 2 Toen juni 1925 de opiumwet van kracht werd bevroedden de opstellers niet dat in 2001 zwaar bepantserde auto's van de firma Brinks kilo's heroïne door Nederland vervoeren. Dat de heroïne gratis wordt verstrekt zal men destijds al helemáál absurd hebben gevonden. Toch wordt heroïne tegenwoordig in auto's met opschrift 'Waardetransport' bij instellingen voor verslavingszorg afgeleverd. Hoe heeft het zover kunnen komen? Verslaafden , buurt bewoners en andere direct betrokkenen over hun belevingswereld in Amsterdam, Rotterdam en Groningen. Tweeluik is te bestellen door overmaking van f 15,- (cassette) of f 19,75 (cd) op gironummer 444 600 t.n.v. de VPRO in Hilversum o.v.v. spoor terug: opiumwet en de uitzenddatum. INFO: 'Kachels, geisers en fornuizen: Keuzeprocessen en energieverbruik in Nederlandse huishoudens 1920-1975' - Peter van Overbeeke, uitg. Verloren, isbn 90 6550 647 0 'Tussen oriëntalisme en wetenschap: Het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde in historisch verband 1851-2001', uitg. KITLV, isbn 90 6718 174 9 Tentoonstelling 'Indië ontdekt-Expedities en onderzoek in Oost en West'- Rijksmuseum voor Volkenkunde, Leiden 'Spaarbanken in Nederland: Ideeën en organisatie van 1817 tot 1990' - Joost Dankers, uitg. Boom