Biografie Michiel de Ruyter en autobiografie C.U. Arriens Kappers

Fragment OVT 24 juni 2001 uur 2 (2,5 min.)

Biografie Michiel de Ruyter en autobiografie C.U. Arriens Kappers

Fragment OVT 24 juni 2001 uur 2 (2,5 min.)

Een korte biografie over Michiel de Ruyter, geschreven door een vice-admiraal buiten dienst. Onopgesmukt en niet bijster kritisch geschreven. En de autobiografie van hersenonderzoeker C.U. Arriens Kappers. Boekrecensies van Peter Klein. Boek: De Luitenant-Admiraal-Generaal. Een beknopte levensbeschrijving van Michiel Adriaensz de Ruyter, door: A. van der Moer. Boek: C.U. Arriens Kappers, Reiziger in breinen. Herinneringen van een hersenonderzoeker, door: (red.) Frank van Kolfschooten.

Dit fragment is onderdeel van

Ovt

10.00-11.00: De column van de schrijver/beeldend kunstenaar Jan Wolkers Een gesprek met Wim Willems over zijn deze week verschenen boek 'De uittocht uit Indië 1945-1995' over de geschiedenis van Indische Nederlanders. Sinds mensenheugenis leren we dat de Batavieren ooit bij Lobith ons land binnenkwamen, als wilde barbaren in uitgeholde boomstammen. Uit onderzoek van de archeologen Nico Roymans en Ton Derks van de Vrije Universiteit blijkt dat dit beeld drastisch moet worden bijgesteld. Uit recente opgravingen rondom Nijmegen blijkt dat veel meer Bataven (en niet: Batavieren) dan werd aangenomen geciviliseerd waren, en zelfs Latijn gesproken en geschreven hebben. In OVT een gesprek met deze twee archeologen. 11.00-12.00: In het tweede uur recenseert historicus Peter Klein diverse historische publicaties van de afgelopen maanden. Vanaf 11.25 Het Spoor terug, daarin het tweede deel van het levensverhaal van Jaap Penraat, die als verzetsman tijdens de oorlog meer dan 400 joden het leven redde. Tweeluik te bestellen door overmaking van f 15 (cassette) of f 19,75 (cd) t.n.v. de VPRO in Hilversum, o.v.v. OVT: Jaap Penraat INFO: - CD met 6 columns van Jan Wolkers, te bestellen door overmaking van f 19,75 t.n.v. de VPRO in Hilversum, o.v.v. CD Jan Wolkers, 2001 - 'De uittocht uit Indië 1945-1995' - Wim Willems, uitg, Bert Bakker, isbn 90 351 23611 - Onderzoeksresultaten Bataven-project VU: www.let.vu.nl, doorsurfen naar Archeologie - Forging Freedom: A True Story of Heroism During the Holocaust, published by G.P. Putnam's Sons., auteur: Hudson Talbott. Boek over Jaap Penraat. recensies Peter Klein: - 'Eenheid en verscheidenheid. De burgers van Haarlem in de Gouden Eeuw' - Gabrielle Dorren, Uitg. Prometheus/Bert Bakker, ISBN 90 5333 8837 - 'De opbouw van de antirevolutionaire partij 1850-1588' - Rienk Janssens uitg. Verloren , ISBN 90 6550-633-0 - 'Heelen en halven: Orthodox-protestantse voormannen en 'politiek' antipapisme in de periode 1872-1925' - Johan van Zutphen, uitg. Verloren, ISBN 90 6550 648 9 - 'Raadsbesluiten als remedie. Openbare gezondheidszorg in Zwolle en de regio IJssel-Vecht 1900-1995' - A.H.M. Kerkhoff, uitg. Erasmus PublishingISBN 90 5235 152 X - 'Delfts Water. Tweeduizend jaar bewoning door waterbeheer in het Delftse' - Chris de Bont, uitg. IHE Delft/Walburg Pers, ISBN 90 5730 111 3 - 'De gevangenen uit Nambu. Een waar geschied verhaal over de VOC in Japan' - Reinier Herman Hesselink, uitg. Walburg Pers, ISBN 90 5730 130 X - 'Verzwegen verhalen'- B.J. Blijker, uitg. Hameland Pers, ISBN 90 70812 11 8 - 'Rode Aarde. Een verhaal van de vergeten oorlog op Java' - Annie Bos, uitg.de Prom, ISBN 90 6801 696 2 - 'C.U. Arriëns Kappers, Reiziger in breinen. Herinneringen van een hersenonderzoeker', red. Frank van Kolfschooten, uitg. L.J. Veen, ISBN 90 204 5703 9 - 'De Luitenant-Admiraal-Generaal. Een beknopte levensbeschrijving van Michiel Adriaensz de Ruyter' - A. van der Moer, uitg.Van Wijnen, ISBN 90 5194 201-x