Column van Kees Sorgdrager over de VPRO als minizuiltje

Fragment OVT 6 mei 2001 uur 1 (7 min.)

Column van Kees Sorgdrager over de VPRO als minizuiltje

Fragment OVT 6 mei 2001 uur 1 (7 min.)

De VPRO was een minizuiltje tussen de echte zuilen, en geheel bemand door vrijzinnige dominees. Kees Sorgdrager beschrijft zijn herinneringen aan de VPRO op de radio in de jaren vijftig en zestig. En constateert dat diezelfde dominees vrijwel geruisloos van het toneel verdwenen na 1968, op het moment dat een nieuwe VPRO ontstond.

Dit fragment is onderdeel van

Ovt

10.00-11.00: Met de column van de oud-parlementair journalist Kees Sorgdrager. Zaterdag 5 mei wordt het startschot gegeven van de viering van het 25-jarig jubileum van de stad Almere. Een gesprek met Petra Brouwer over de plannen voor de ontwikkeling van Almere. Zij schreef het boek 'Van stad naar stedelijkheid : planning en planconceptie van Lelystad en Almere 1959-1974'. Verder een gesprek met Dennis Bos die komende week promoveert op het proefschrift 'Waarachtige Volksvrienden. De vroege socialistische beweging in Amsterdam 1848-1894'. 11.00-12.00: Een gesprek met Peter Timmer, consulent stedebouw in de regio Zuid van de Rijksdienst voor Monumentenzorg over de Mijnkoloniën, oftewel de dorpen gebouwd voor mijnwerkers in Limburg. Een reportage over het eerste Nationaal Vlechtmuseum in Noordwolde. Een gesprek met Jan Luijten over zijn artikel in het 'Derde bulletin van de Tweede Wereldoorlog 'over de ontmoeting van de Canadese sergeant Charles Kipp met de vader van Jan Luijten, op 28 oktober 1944 in Bergen op Zoom. Vanaf 11.25 Het Spoor terug: Jehova is mijn getuige Een driedelige documentaireserie over de geschiedenis van Jehova Getuigen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Deel 1: De aanleiding tot vervolging Als Hitler in 1933 aan de macht komt in Duitsland in 1933 zijn de Jehova's Getuigen een van de eerste organisaties die in Duitsland verboden wordt. De Bijbelvorsers, zoals ze in Duitsland genoemd worden, worden streng vervolgd omdat ze o.a. weigeren de Hitlergroet te brengen en dienst weigeren. In de Nederlandse tijdschriften van de Jehova's Getuigen verschijnen artikelen tegen Hitler en worden de wreedheden in de concentratiekampen aan de kaak gesteld, zeer tegen de zin van de Nederlandse overheid. In mei 1940 zijn de Nederlandse Jehova Getuigen voorbereidt op het ergste. Serie is te bestellen door overmaking van f 27,50 (cassette) of f 35,- (cd) op gironummer 444 600 t.n.v. de VPRO in Hilversum, o.v.v. serie Jehova is mijn getuige. INFO: - 'Waarachtige Volksvrienden. De vroege socialistische beweging in Amsterdam 1848-1894' - Dennis Bos, uitg. Bert Bakker, isbn 90 351 2315 8 - 'Van stad naar stedelijkheid : planning en planconceptie van Lelystad en Almere 1959-1974'- Petra brouwer (1997), uitg. NAI, Rotterdam, isbn 90-5662-053-3 - 'Derde bulletin van de Tweede Wereldoorlog ', uitg. Aspekt, isbn 90 5911 006 4 - Nationaal Vlechtmuseum, Noordwolde, Friesland