Het ontbreken van een Brabants volkslied

Fragment OVT 20 mei 2001 uur 2 (7 min.)

Het ontbreken van een Brabants volkslied

Fragment OVT 20 mei 2001 uur 2 (7 min.)

Brabant heeft als enige Nederlandse provincie geen volkslied. Tot die ontdekking kwam de Stichting Credo, die een CD met alle provinciale volksliederen uit wil brengen. Credo mocht daarom van de provincie Brabant uit 5 liederen kiezen. Deze oplossing viel niet bij iedereen goed en media stortten zich op de zaak. Waarom hebben de Brabanders geen volkslied en welk lied komt ervoor in aanmerking? Paul van der Gaag spreekt met Arend Jan Bijsterveld en Harrie Franken.

Dit fragment is onderdeel van

Ovt

10.00-11.00: Met om 10.08 de column van de historicus H.W. von der Dunk Soekarno, de vader des vaderlands van Indonesië. Op 6 juni is het 100 jaar geleden dat hij geboren werd. En de reeks evenementen en festiviteiten rond die 100e geboortedag begint a.s. zondag met een manifestatie in Nijmegen. In OVT over Sukarno: één van zijn biografen Bob Hering en Oei Hong Kian, die in 1967 en '68 de tandarts van "Bung Karno" was, en als zodanig een van de weinigen die in die tijd nog tot hem werd toegelaten. Verder een interview met Joost Vijselaar n.a.v. het verschijnen van zijn boek 'De magnetische geest: het dierlijk magnetisme 1770-1830'. 11.00-12.00: Het Brabants Volkslied Een reportage over de tentoonstelling 'Spanjaard in Borne: Opkomst en ondergang van een Twentse textielfabrikant' in de Synagoge van Borne. Klaas Breunissen over het boek 'Ik heb Suriname altijd liefgehad: Het leven van de Javaan Salikin Hardjo Vanaf 11.25 Het Spoor terug: Jehova is mijn toevlucht Een driedelige documentaireserie over de geschiedenis van Jehova Getuigen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Deel 3: Concentratiekampen en terugkeer Als Hitler in 1933 aan de macht komt in Duitsland in 1933 zijn de Jehova's Getuigen een van de eerste organisaties die in Duitsland verboden wordt. De Bijbelvorsers, zoals ze in Duitsland genoemd worden, worden streng vervolgd omdat ze o.a. weigeren de Hitlergroet te brengen en dienst te nemen in het leger. Ook in Nederland wordt de religieuze beweging vervolgd. Vanaf september 1940 vinden de eerste arrestaties plaats tientallen getuigen belanden in concentratiekampen, waar worden getreiterd en mishandeld omdat ze o.a. weigeren te werken voor de oorlogsindustrie. De achterblijvers in Nederland blijven doorgaan met de verkondiging van de `waarheid'. Serie is te bestellen door overmaking van f 27,50 (cassette) of f 35,- (cd) op gironummer 444 600 t.n.v. de VPRO in Hilversum, o.v.v. serie Jehova is mijn getuige. INFO: 'Kind van het land' - Oei Hong Kian, uitg. Indonet, isbn 90 75413 06 8 (1998), e-mail: indonet@antenna.nl Manifestatie 'Soekarno 100 jaar', zondag 20 mei 13.30 uur, De Lindenerg in Nijmegen Artikel over Soekarno 100 jaar: tijdschrift Archipel, jaargang 3, nr. 2 Te verschijnen boeken over Soekarno: Lambert Giebels met het tweede deel van zijn biografie 'Soekarno, Nederlandsch onderdaan' (uitg. Bert Bakker), 6 juni. Bob Hering met 'Architect van een natie: Soekarno' (uitg. KITLV/KIT), augustus. 6 Juni opening tentoonstelling in het Volkenkundig Museum in Leiden 'De magnetische geest: het dierlijk magnetisme 1770-1830' - Joost Vijselaar, uitg. SUN, isbn 90 5875 015 9 'Ik heb Suriname altijd liefgehad: Het leven van de Javaan Salikin Hardjo - Klaas Breunissen', uitg. KITLV, isbn 90 6718 183 8 Tentoonstelling 'Spanjaard in Borne' in Synagoge, Borne, tel: 074-266 61 70, alleen in het weekend, t/m tweede pinksterdag.