Spoor terug - Wederdopers - deel 1

Fragment OVT 7 januari 2001 uur 2 (31,5 min.)

Spoor terug - Wederdopers - deel 1

Fragment OVT 7 januari 2001 uur 2 (31,5 min.)

Eerste aflevering van een tweeluik over de geschiedenis van de revolutionaire wederdopers in de 16e eeuw. In dit deel staat de opkomst van de Nederlandse beweging van de wederdopers en de verovering van het Duitse Münster centraal.
Vraaggesprekken met historicus Luc Panhuysen en Sjouke Voolstra, hoogleraar in de geschiedenis en de theologie van de doopsgezinden, op historische locaties in onder andere Amsterdam, Leiden en Münster.
Aan de orde komen onder andere: de kritiek van gelovigen in de 16e eeuw op de katholieke leer; de opkomst in Leiden van de Nederlandse beweging van de wederdopers onder leiding van de zwerfprofeten Jan Matthijsz en Jan van Leiden, die onder andere pleitten voor de volwassendoop; de massale trek van de Nederlandse wederdopers naar Münster waar volgens hun overtuiging Christus in 1534 terug zou keren op aarde om het laatste oordeel uit te spreken; de verovering van Münster door de Nederlandse wederdopers en de manier waarop ze hun gezag in de stad vestigden; de belegering van de stad door bisschoppelijke troepen; de dood van Jan Matthijsz in 1534 tijdens een uitval tegen de belegeraars.
Afgewisseld met citaten uit historische bronnen.

Dit fragment is onderdeel van

Ovt 07 januari 2001

10.00-11.00: De column van de schrijver/beeldend kunstenaar Jan Wolkers. Een gesprek met Annet Mooij, mede auteur van het boek 'Aan de Achtergracht: 100 jaar GG&GD Amsterdam'. Een interview met Jan Peet n.a.v. zijn onlangs verschenen boek 'Rente zonder bijsmaak: Een geschiedenis van de Algemene Spaarbank voor Nederland en van haar ontwikkeling naar een ethische bedrijfsvoering 1960-2000'. 11.00-12.00: Gesprek met Chris van der Sluijs n.a.v. zijn artikel in het Jaarboek Nederlands Openluchtmuseum over Volkstuinen in Nederland: Spitten naar de wortels. Een reportage over de sluiting van de oudste bioscoop van Nederland, die in 1907 in Venlo werd geopend. Een gesprek met de huidige eigenaar Joep Caubo. Klaas de Graaff over lijf- en doodstraffen in Noord-Brabant in de negentiende eeuw. N.a.v. zijn artikel in Het Brabants Heem over dit onderwerp. Vanaf 11.25 Het Spoor terug: Het Woord wordt vlees Een tweeluik over het Godsrijk op aarde in het Duitse Münster in 1535. Een imitatie van de goddelijke stad door de Nederlandse wederdopers Jan Matthijs en Jan van Leiden. Deel 1: de opkomst Tweeluik is voor f 15,- te bestellen door overmaking van dit bedrag op gironummer 444 600 t.n.v. de VPRO in Hilversum o.v.v. OVT: Spoor terug: Wederdopers. INFO: - 'Aan de Achtergracht: 100 jaar GG&GD Amsterdam'- Han Israëls en Annet Mooij, uitg. Bert Bakker, isbn 90 351 2262 3 (verschijnt op 16 januari 2001). - 'Rente zonder bijsmaak: Een geschiedenis van de Algemene Spaarbank voor Nederland en van haar ontwikkeling naar een ethische bedrijfsvoering 1960-2000' - Jan Peet, uitg. IISG, isbn 90 6861 197 6 - Jaarboek Nederlands Openluchtmuseum: Volkstuinen in Nederland, uitg. SUN, isbn 90 5875 1511 - Brabants Heem, jaargang 52, nr. 4: Lijf- en doodstraffen in Noord-Brabant in de 19e eeuw - De beloofde stad : opkomst en ondergang van het koninkrijk der wederdopers - Luc Panhuysen, isbn 90-450-0171-3, uitg. Atlas

advertentie