Van rampen leren

Fragment OVT 21 januari 2001 uur 1 (24,5 min.)

Van rampen leren

Fragment OVT 21 januari 2001 uur 1 (24,5 min.)

Wat kunnen we leren van rampen? Na een ramp, zoals de recente brand in Volendam, gaat men kijken of en hoe de ramp voorkomen had kunnen worden. En pas vele jaren later valt te zien of de genomen maatregelen zin hebben gehad. Menno van Duin promoveerde in 1992 op treinrampen, horeca- en hotelbranden en industriële rampen en wat er van te leren valt. Interview van Marnix Koolhaas. Geluidsfragmenten treinramp Harmelen 1962, ramp Hotel Polen 1977 en 'Het Rampenplan'-lied Boek: Van rampen leren, door: M.J. van Duin.

Dit fragment is onderdeel van

Ovt

10.00-11.00: De column van de schrijfster Mies Bouhuys Verder in het eerste uur een gesprek met Menno van Duin, directeur Crisis Onderzoeks Team, die in 1992 promoveerde op 'Van rampen leren': een vergelijkend onderzoek naar welke lessen er uit eerdere rampen zijn getrokken. Dit n.a.v. de recente rampen in Enschede en Volendam en de conclusies die daar al uit getrokken zijn. En een interview met Annemieke Klijn , auteur van het boek 'Onze man in Maastricht: Sjeng Tans 1912-1993'. Over de Limburgse katholieke oud-voorzitter van de PVDA. 11.00-12.00: Ron Couwenhoven over de geschiedenis van baanvegers: werklozen die tijdens strenge winters door ijsclubs werden aangesteld om de zogeheten 'ijswegen' sneeuwvrij te houden. En aandacht voor een onderzoek naar de ijzerindustrie tussen 1800 en 1940 langs de Oude Ijssel en het initiatief om tot een IJzermusuem te komen.. Kunsthistoricus Peter Don, werkzaam als wetenschappelijk medewerker bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg en mede-auteur van het boek 'De bouwkunst vereeuwigd: fotografie voor monumentenzorg' Vanaf 11.25 Het Spoor terug: Hier spreekt Radio Moskou Aldus begonnen de Nederlandstalige uitzendingen van Radio Moskou. Bijna vijfenzestig jaar lang, van 1929 tot 1994, konden luisteraars in Nederland en Vlaanderen een uur per dag afstemmen op uitzendingen van deze enorme propagandazender die in meer dan zeventig talen uitzond. De Nederlandse communisten die naar de heilstaat waren getogen en later ook Russen die Nederlands spraken en deze uitzendingen verzorgden zijn bijna uitgestorven. Een reconstructie met de erflaters van een systeem. Afl. 1 van een tweeluik. Tweeluik is op cassette te bestellen door overmaking van f 15,- op gironummer 444 600 t.n.v. de VPRO in Hilversum, o.v.v. OVT: Radio Moskou + uitzenddatum. INFO: - 'van Rampen leren'- M.J. Duin, uitg. Haagse drukkerij en Uitgeversmaatschappij, isbn 90 71504 15 8 (1992) - 'Onze man in Maastricht: Sjeng Tans 1912-1993'- Annemieke Klijn, uitg. SUN, isbn 90 5875 131 7 - '100 Jaar winter. Het gedenkboek van het gewest Noord-Holland/Utrecht van de KNSB 1895-1995'- Ron Couwenhoven/Huub Snoep, uitg. De Vrieseborch, isbn 90 6076 379 3 (1994) - 'De bouwkunst vereeuwigd: Fotografie voor monumentenzorg' - Peter Don uitg. Waanders, isbn 90 400 9508 6 - Aanmelden vrijwilligers onderzoek ijzerindustrie en ijzermuseum bij het Gelders Oudheidkundig Contact in Zutphen, tel: 0575 - 51 18 26.