Veranderingen in de visserij: een marginale bedrijfstak

OVT 28 januari 2001 uur 1 (22 min)

Veranderingen in de visserij: een marginale bedrijfstak

OVT 28 januari 2001 uur 1 (22 min)

Visserij is marginaal geworden in Nederland. Er zijn nog ongeveer 2.500 zeevissers op 450 schepen. Deze vissers mogen vanaf half februari 2001 van de Europese Unie (EU) tweeënhalve maand geen kabeljauw, schol en tong vangen. De Noordzee is teveel leeggevist en moet herstellen. Visserijhistoricus Frits Loomeijer over de modernisering van de visserij en de gevolgen voor de visstand. Interview door Paul van der Gaag. Geluidsfragment Verse vis van de Amazing Stroopwafels. Geluidsfragmenten Steenberghe 1939, v.d. Stee 1975 en acties tegen AID 1988.

Dit fragment is onderdeel van

Ovt

10.00-11.00: Met om 10.08 de column van de historicus prof. H.W. von der Dunk. N.a.v. aangekondigde acties van het NS-personeel aandacht voor de geschiedenis van de stakingen in Nederland. Een gesprek hierover met Sjaak van der Velden, auteur over het boek 'Stakingen in Nederland: arbeidersstrijd 1830-1995'. En naar aanleiding van het tijdelijke visserij vangstverbod van de Europese Unie voor grote delen van Noordzee een gesprek met visserijhistoricus Frits Loomeijer over de geschiedenis van de Nederlandse visserij. 10.00-11.00: In het tweede uur: Historicus Jac van den Boogaard over het projekt rond vlaggen en vaandels van het Sociaal Historisch Centrum Limburg. Een reportage over de donderdag geopende tentoonstelling 'Vijf eeuwen besmettelijke ziekten in Amsterdam: Van pest tot aids' in het Gemeentearchief in Amsterdam. En aandacht voor het Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis met hun themanummer over migratie. een gesprek met Annemarie Cottaar. Vanaf 11.25 Het Spoor terug: Hier spreekt Radio Moskou Aldus begonnen de Nederlandstalige uitzendingen van Radio Moskou. Bijna vijfenzestig jaar lang, van 1929 tot 1994, konden luisteraars in Nederland en Vlaanderen een uur per dag afstemmen op uitzendingen van deze enorme propagandazender die in meer dan zeventig talen uitzond. De Nederlandse communisten die naar de heilstaat waren getogen en later ook Russen die Nederlands spraken en deze uitzendingen verzorgden zijn bijna uitgestorven. Een reconstructie met de erflaters van een systeem. Deel 2 van een tweedelige serie. INFO: - 'Stakingen in Nederland: arbeidersstrijd 1830-1995' - Sjaak van der Velden, uitg. IISG, isbn 90 6861 191 7 (2000) - Projekt Vlaggen en Vaandels, Sociaal Historisch Centrum Limburg (Maastricht), tel: 043-32 50 141. E-mail: SHC.Limburg@inter.NL.net - Tentoonstelling 'Vijf eeuwen besmettelijke ziekten in Amsterdam: Van pest tot aids', Gemeentearchief in Amsterdam, t/m 8 april + boek 'Van pest tot aids'-Annet Mooij, uitg. Thoth, isbn 90 6868 274 1 + Lespakket via Gemeentearchief, Amsterdam - Tijdschrift voor sociale geschiedenis: migratie, nr. 4, 2000 , issn 03 03 99 35, uitg. Verloren