Recensie boek van Dunya Breur

Fragment OVT 11 februari 2001 uur 2 (5 min.)

Recensie boek van Dunya Breur

Fragment OVT 11 februari 2001 uur 2 (5 min.)

Kinderen van de oorlog worden ze genoemd. Hun ouders zijn joods, verzetsstrijders, maar ook NSB-ers en SS-ers. Deze kinderen dragen het verleden van hun ouders hun hele leven mee. Dunya Breur is daarvan een goed voorbeeld. Haar ouders zitten in het verzet en worden beiden gearresteerd. Haar vader Krijn Breur wordt geëxecuteerd door de Duitsers, haar moeder komt in concentratiekamp Ravensbruck terecht. Dunya Breur heeft geprobeerd de oorlog te verwerken door een boek te schrijven over haar vader. Een recensie van Hans Olink, die het boek een treffend voorbeeld van emotionele archeologie noemt. Boek: Een gesprek met mijn vader, door: Dunya Breur.

Dit fragment is onderdeel van

Ovt

10.00-11.00: De column van de parlementair journalist Kees Sorgdrager Hitler: burgermannetje of demoon. Een gesprek met de historici Piet Fontaine en Wim Berkelaar over Adolf Hitler, Harry Mulisch en de Hitlerbiografen. Een gesprek met Ingrid van der Vlis die volgende week promoveert op het proefschrift: 'Leven in armoede, Delftse beelden in de zeventiende eeuw'. + Fragmenten van het WK-allround schaatsen in Boedapest. 11.00-12.00: Het Spoor terug: Die Hollandkinder Een tweeluik over de opvang van ondervoede Duitse kinderen in Nederlandse gastgezinnen, tijdens en na de Eerste Wereldoorlog. Mét herinneringen van betrokkenen. Deel 2: Zweite Heimat, Drittes Reich. Soms blijft het Duitse 'Vakantiekind' voorgoed in Nederland. Met diegenen die teruggaan blijft het contact vaak in stand. Hoe beïnvloedt Hitlers machtsgreep deze contacten? Tweeluik is voor f 15,- op cassette te bestellen door overmaking van dit bedrag op gironummer 444 600 t.n.v. de VPRO in Hilversum o.v.v. OVT: Hollandkinder 4 en 11 februari 2001. Verder: En een recensie van het boek 'Een gesprek met mijn vader' van Dunya Breur (over haar vader Krijn Breur, verzetsstrijder). Een gesprek Richard Hengeveld, mede-auteur van het boek 'Voorwaarts in bataille: een eeuw bereden politie in Amsterdam. En aandacht voor de historische ijsbaan in Boedapest waar dit weekeinde het WK schaatsen allround plaatsvindt. + Fragmenten van het WK-allround schaatsen in Boedapest. INFO: - 'De onbekende Hitler- Piet Fontaine, Gopher publishers, Groningen 2001 - 'Leven in armoede, Delftse beelden in de zeventiende eeuw' - Ingrid van der Vlis, uitg. Prometheus/Bert Bakker, isbn 90 35122976 - 'Voorwaarts in bataille: een eeuw bereden politie in Amsterdam' - Martin Harlaar/Rchard Hengeveld e.a., uitg. Thoth, isbn 90 6868 272 5 - 'Een gesprek met mijn vader' - Dunya Breur, uitg. SUN, isbn 90 5875 011 6