Liber Amicorum Emile Henssen

Fragment OVT 25 februari 2001 (6,5 min.)

Liber Amicorum Emile Henssen

Fragment OVT 25 februari 2001 (6,5 min.)

Emile Henssen was publicist en jurist en heeft enkele historische studies op zijn naam staan, vooral over personen in de advocatuur. De ietwat contactgestoorde man had niettemin een groot aantal kennissen die een aantal wetenschappelijke bijdragen hebben geleverd voor dit Liber Amicorum, dat vreemd genoeg na het overlijden van de man uitkwam. Een reportage door Hans Olink vanuit Amsterdam. Boek: Een vreemde man, en die ons vreemd ontviel, Liber Amicorum Emile Henssen.

Dit fragment is onderdeel van

Ovt

10.00-12.00: De column van historicus prof.dr. H. von der Dunk Deze week werd het rapport van de Commissie historische en maatschappelijke vorming o.l.v. Piet de Rooy gepresenteerd over de vernieuwing van het geschiedenisonderwijs. In OVT een discussie over het rapport met samenstellers Piet de Rooy, Arie Wilschut en de docente geschiedenis Elise Storck. N.a.v. het verschijnen van de deel 2 van de biografie van 'Wilhelmina' van Cees Fasseur een gesprek met Max Kohnstamm, particulier-secretaris van koningin Wilhelmina van 1945-1948. 11.00-12.00: In het tweede uur een gesprek met de conservator van het Veenkoloniaal Museum in Veendam Hendrik Hachmer over de bedenker van de Winkler Prins Encyclopedie: Anthony Winkler Prins, dit n.a.v. de verkoop van de Winkler Prins van Elsevier naar PCM. Een gesprek met Jacques van Gerwen van het IISG over het lijvige boekwerk: 'Zoeken naar Zekerheid: Risico's, preventie, verzekeringen en andere zekerheidsinstellingen in Nederland 1500-2000'. En aandacht voor het liber Amicorum over Emile Henssen, 'Een vreemde man, en die ons vreemd ontviel'. Vanaf 11.25 Het Spoor terug: Beste Ouders, Lieve Ine… Een driedelige historische documentaire over Nederlandse militairen in het Franse dorpje La Courtine 1959-1964 Deel 2: Oefenen in den vreemde In juli 1959 vertrekken ca. 6000 militairen voor een drieweekse oefening naar La Courtine, een gehucht van ca. 1000 inwoners in midden Frankrijk. Tienduizenden andere dienstplichtigen en beroepssoldaten zullen in de volgende zes jaren hun voorbeeld volgen. Na een driedaagse reis naar La Courtine moeten onze jongens oefenen in bataljonsverband met als afsluiting een grote oefening in divisieverband. Een totaaloorlog wordt zo reëel mogelijk nagespeeld: met een vijand, krijgsgevangenen, psychologische oorlogsvoering waarbij de soldaten worden opgeroepen over te lopen, bombardementen met meelzakjes en zelfs een heuse atoomaanval. Ook de omwonenden krijgen met de oefeningen te maken. Deze driedelige serie is op cassette of cd te verkrijgen. Te bestellen door overmaking van f 27,50 (cassette) of f 35,- (CD) op gironummer 444 600 t.n.v. de VPRO in Hilversum o.v.v. OVT:Spoor terug: La Courtine + uitzenddatum. INFO: - 'Verleden, heden en toekomst', Advies van de commissie historische en maatschappelijke vorming, isbn 90 329 2032 4, uitg. SLO, Enschede - 'Wilhelmina: krijgshaftig in een vormeloze jas'- Cees Fasseur, isbn 90 5018 452 9, uitg. Balans - 'Zoeken naar Zekerheid: Risico's, preventie, verzekeringen en andere zekerheidsinstellingen in Nederland 1500-2000' - J. van Gerwen & M. van Leeuwen, isbn 90 5742 033 3, uitg. IISG - 'Een vreemde man, en die ons vreemd ontviel', Liber Amicorum Emile Henssen, isbn 90 76314 48 9, uitg. Bas Lubberhuizen - 'Een bekende onbekende: leven en werken van Anthony Winkler Prins - Gjalt van der Mark, isbn 90-72117-04-2 , Veenkoloniaal Museum, Veendam (1988)