Euthanasie door de eeuwen heen

Fragment OVT 5 november 2000 uur 1 (22 min.)

Euthanasie door de eeuwen heen

Fragment OVT 5 november 2000 uur 1 (22 min.)

Euthanasie betekent letterlijk goede, zachte dood. In het Nederlands wordt het woord gebruikt om de beëindiging van het leven van patiënten die ongeneeslijk ziek zijn of ondraaglijk lijden te beschrijven. De discussie over euthanasie is weer actueel door de zaak Brongersma, de oud-PvdA senator die met de hulp van zijn huisarts een einde aan zijn leven maakte. Brongersma was slechts levensmoe en de vraag is of dat soort mensen ook mogen worden bijgestaan door een arts bij hun vrijwillig gekozen levenseinde. Jos Palm spreekt met classicus Anton van Hooff over de geschiedenis van de euthanasie vanaf de oudheid. Een korte reactie van de Maastrichtse arts J. Fiolet. Geluidsfragmenten Friese huisarts G. Postma 1973 en Zelfmoord kan helpen van Hans Dorrestijn.

Dit fragment is onderdeel van

Ovt

10.00-11.00: De column van de medewerker en oud-hoofdredacteur van de Weekkrant Suriname Wilfred Lionarons. Een interview met historicus Anton van Hooff over zelfdoding en euthanasie, van Socrates tot Brongersma. Deze week werd bekend dat 'de kinderrechter' dreigt te verdwijnen. Een gesprek over 75 jaar kinderrechtspraak met prof.dr. Jaap Doek, hoogleraar jeugd- en familierecht aan de VU in Amsterdam. 11.00-12.00: Carla van Os over de vorige Nederlandse commissaris voor de vluchtelingen Gerrit Jan van Heuven Goedhart. Een reportage over de tentoonstelling 'Linnenuitzet op stapel' in het Streekdmuseum Krimpenerhof in Krimpen aan den IJssel. En aandacht voor een telefoongesprek met een Nederlandse diplomaat tijdens de Hongaarse opstand in 1956. Vanaf 11.25 Het Spoor terug: Als de bom barst Een tweeluik over de geschiedenis van de BB, de Organisatie Bescherming Bevolking, die tussen 1952 en 1980 in geval van oorlog in actie had moeten komen om de burgers te beschermen. Deel 1: De Opbouw. Over de werving van vrijwilligers, de opbouw van de organisatie in 'wijken' en 'blokken'. En over hoe men zich onder leiding van het Blokhoofd - met de Tweede Wereldoorlog nog in gedachte - voorbereidde het bestrijden van de gevolgen van een nieuwe oorlog. INFO: 'De kinderrechter 75 jaar: rede tot vreugde!?' - J.R. Bac, uitg. Kluwer, Deventer 1998, isbn 90-271-4932-1 (geb.) 'Gerrit Jan van Heuven Goedhart 1901-1956' - Carla van Os, uitg. Jan Mets, Amsterdam 1998, isbn 90 5330 251 4 'Atoomgevaar? Dan zeker de BB: De Geschiedenis van de Bescherming Bevolking'- Bart van der Boom, uitg. SDU 2000, isbn 90 12 08852 6 Tentoonstelling 'De BB is paraat' t/m 18/11, Omroepmuseum, Hilversum Tentoonstelling 'Linnenuitzet op stapel', t/m 15/2/200 - Streekmuseum Crimpenerhof, Krimpen aan den IJssel 'De linnenuitzet in de 20e eeuw: Statussymbol en wegwerpartikel', uitg. AO-reeks, tel: 0800-0224222