Spoor terug: Nederlandse suikerfabrieken in Ethiopië deel 1

Fragment OVT 19 november 2000 uur 2 (31,5 min.)

Spoor terug: Nederlandse suikerfabrieken in Ethiopië deel 1

Fragment OVT 19 november 2000 uur 2 (31,5 min.)

Sukarno gooide in de jaren vijftig de Nederlandse bedrijven uit Indonesië. Een aantal daarvan ging op zoek naar andere locaties. De Handels Vereniging Amsterdam ging daarom in 1952 naar Ethiopië om suiker te verbouwen. De omstandigheden waren in het begin vrij bar en er moest hard gewerkt worden op de suikerplantages. Een revolutie in 1974 maakte een einde aan het 22 jaar lange verblijf van het bedrijf. Deel 1 van een tweeluik, Een suikeroom in Ethiopië.

Dit fragment is onderdeel van

Ovt

10.00-11.00: De column van Wilfred Lionarons. Het hele eerste uur van OVT is verder gewijd aan Suriname, n.a.v. de viering van 25 jaar onafhankelijkheid op 25 november a.s. Met speciale aandacht voor de vorige week overleden Surinaamse journalist Eddy Bruma. Met Wilfred Lionarons van de Weekkrant Suriname en John Jansen van Galen van wie deze week het boek 'Hetenachtsdroom. Suriname, erfenis van de slavernij' verschijnt. 11.00-12.00: In het tweede uur aandacht voor het overlijden van de schrijver Hugo Pos; het 15 jarig bestaan van het Verzetsmuseum in Amsterdam; en het onlangs verschenen boek 'Een koninklijk gebaar' over Hofleveranciers in Nederland. Vanaf 11.25 Het Spoor terug: De handelsvereniging Amsterdam: een suikeroom in Ethiopië Een tweeluik over de suikerfabrieken in Ethiopië en de Hollandse Kolonie die daar bij betrokken was van + 1952 tot 1976, toen de fabrieken eigendom waren van de Handelsvereniging Amsterdam. Deel 1: Het begin. Tweeluik voor f 15,- te bestellen via gironummer 444 600 t.n.v. de VPRO in Hilversum o.v.v. Spoor terug: Ethiopië en de uitzenddatum. INFO: - 'Hetenachtsdroom. Suriname, erfenis van de slavernij' - John Jansen van Galen, uitg. contact, isbn 90 254 1209 2 - Spoor terug: Suriname 22 november t/m 31 januari 1993 Een programma over de geschiedenis van Suriname: 'Wi egi sani' oftewel: 'Ons eigen ding'. Over onder andere emancipatie, de Koelies, de zaak Killinger, de dertiger en veertiger jaren en over Jopie Pengel, 'een man van het volk'. 6 cassettes f 62,50, te bestellen via gironummer 444 600 t.n.v. de VPRO in Hilversum o.v.v. Spoor terug: Wi Egi Sani - 'Een koninklijk gebaar: Hofleveranciers in Nederland' - M.R. van der Krogt, uitg. Europese Bibliotheek, isbn 90 288 1541 4 - 15 jarig bestaan Verzetsmuseum, Amsterdam, 19 november open dag, gratis toegang 12.00-17.00 uur - '1879 HVA 1979', Honderd jaar geschiedenis der Verenigde HVA Maatschappijen NV, Uitgave van de UVA (niet in de handel)